ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

Link SEO


ของลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การได้ลิงก์จากเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน ยิ่งเป็นเว็บที่เฉพาะเจาะจง ยิ่งได้พลังจากเว็บเหล่านั้นมากกว่าได้ลิงกืจากเว็บที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

- ยิ่งลิงค์ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์คุณ มีคุณภาพมากเท่าไหร่
ไซต์Search engine ก็จะให้ความเชื่อถือเว็บคุณมากตามไปด้วยหากได้ลิงค์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกันยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง

ที่มา : http://promote-th.simdif.com/
Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top