ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


นามสกุลโดเมน


นามสกุลโดเมน


.th เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศไทย ดูแลโดย มูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย และเปิดให้จดทะเบียนโดเมนเนม .th ระดับที่สอง โดยแบ่งตามประเภท เป็น 7 ประเภทดังนี้
in.th บุคคลหรือองค์กรทั่วไปในประเทศไทย (in Thailand) สำหรับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานทุกประเภท (เอกสารสำหรับจด in.th)
co.th หน่วยงานการค้า (commercial entities) สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย (เอกสารสำหรับจด co.th)
go.th หน่วยงานรัฐบาล (government use) สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ไทย (มติการประชุมคณะรัฐมนตรี) (เอกสารสำหรับจด go.th)
ac.th หน่วยงานการศึกษา (academic institutions) สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย (เอกสารสำหรับจด ac.th)
or.th หน่วยงานไม่แสวงผลกำไร (non-profit organization) สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร (เอกสารสำหรับจด or.th)
mi.th หน่วยงานทหาร (military use) สำหรับหน่วยงานทางทหาร (เอกสารสำหรับจด mi.th)
net.th ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (เอกสารสำหรับจด net.th)

ข้อดี ของ .TH
เป็น โดเมนเนม ที่ยังมีชื่อดีๆ ชื่อสวยๆ ว่างอยู่มากมาย
สามารถขอชื่อ ภาษาไทย.ไทย ได้ฟรี!
สำหรับการใช้โดเมนอื่นๆ นอกเหนือจาก in.th เป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือ เช่น การใช้โดเมน co.th ก็แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าท่านเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย
ผู้ถือครองโดเมนเนมเป็นเจ้าของโดเมน 100% โดยผู้ให้บริการไม่สามารถแทรกแซงได้
เป็นโดเมนของประเทศไทย แสดงถึงความเป็นคนไทย, อย่างเว็บไซต์ในประเทศญี่ปุ่น เป็น .jp เยอะกว่าที่ใช้ .com อีกครับ.
มีการนำผลกำไร ตอบแทนคืนสู่สังคม โดยการจัดค่ายอบรมต่างๆ ติดตามผลการดำเนินการได้ที่นี่ http://thnic.or.th/

ข้อควรทราบเกี่ยวกับโดเมนเนม .TH
โดเมนเนม .TH จะให้ความสำคัญกับผู้ถือครองเป็นอันดับแรก ผู้ถือครองโดเมนเนมสามารถออกหนังสือส่งตรงหา THNIC เพื่อย้ายโดเมนเนมไปอยู่กับผู้แทนจำหน่ายรายใดก็ได้ โดยที่ผู้แทนจำหน่ายไม่มีสิทธิ์แทรกแซงได้
โดเมนเนม .TH หลังจากจดทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้ถือครองโดเมนเนมได้ หากคุณมีการซื้อ-ขาย โดเมนเนมกัน จะต้องทำเรื่องลบโดเมนเนม แล้วสั่งจดทะเบียนใหม่ ถึงจะสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองได้
หลังจากคุณจดโดเมนเนม .*.TH แล้ว คุณสามารถขอโดเมน ภาษาไทย.ไทย ได้ฟรี เช่น จด ANT.IN.TH ก็สามารถขอ มด.ไทย ได้ฟรี เป็นต้น โดยเงื่อนไข คือ ชื่อภาษาไทยจะต้องเป็นคำอ่าน หรือความหมายของคำในชื่อภาษาอังกฤษ
โดเมนเนม .TH ไม่มี Privacy Protection (ไม่สามาถซ่อนข้อมูลผู้ถือครองใน whois ได้)
ที่มา https://www.pathosting.co.th/domain/th/domain-thnic
Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top