ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

HorityAut google SEO


ลิงก์จากเว็บ Authority : ลิงก์จาก “เว็บ authority” จะช่วยเพิ่มพลังให้เว็บคุณมากกว่าเว็บเล็ก ๆ ทั่วไป

HorityAut
มีส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่ 4 อย่าง ดังนี้
- Link Juice / PageRank … ปกติแล้ว PageRank จะเป็นตัววัดค่าของหน้าเว็บแต่ละหน้าเท่านั้น แต่ว่ากรณีนี้ให้มองไปในลักษณะภาพรวมของ Domain เป็นการวัดค่าของลิ้งค์ที่ยิงเข้าและออกในระดับ Domain Level แต่ในส่วนนี้จะเกี่ยวเนื่องกับข้อถัดไปด้วย
- Diversity of Link Source … เมื่อก่อนนี้การได้ Backlink จากเว็บ PR สูง ๆ เพียงเว็บหรือสองเว็บ ก็ช่วยให้เว็บเรามีอันดับที่ดี และถูกพิจารณาว่าเป็นเว็บที่มีความสำคัญแล้ว แต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นได้เปลี่ยนไป คุณภาพของเว็บต้องได้รับพิจารณาถึงความหลากหลายของ Link ที่เราได้มาด้วย ซึ่งก็คือการได้ link มาจากหลาย ๆ โดเมน (ที่มี Registration info แตกต่างกัน) และโดเมนเหล่านั้น ก็ยิง link ตรงมาที่เราโดยตรง เพราะฉะนั้นแล้ว การมองภาพรวมในระดับ Domain level จึงมีส่วนสำคัญเช่นกัน
- Temporal Analysis … สำหรับเว็บที่ทำการปั่นให้ได้อันดับดี ๆ นั้น อาจจะเกิดเหตุการที่ว่า link ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นขั้นบรรได แต่อยู่ ๆ ก็มีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จำนวน link เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาถัดมาเช่นกัน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจจะถูกตรวจสอบว่ามีการ ซื้อ link มาหรือเปล่า และหากเป็นเช่นนั้นเว็บเราก็จะถูกลดค่า Authority ลง เพราะไม่ได้มีลิ้งค์เข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติ (Google ต้องการลดช่องว่างระหว่างคนที่มีเงินทำเว็บกับที่ไม่มีให้มากที่สุด)
- Distribution Analysis … ในกรณีที่เว็บเรามี PR สูงและมี link เข้ามาเยอะจริง แต่กลับมี link เข้ามาหาเพียงแค่เพจหรือสองเพจ ในขณะที่เพจอื่น ๆ ไม่มี link เข้ามาเลย ตรงนี้ก็จะสามารถถูกพิจารณาได้ว่า ไม่ควรมีค่า Authority สูง อย่าง Wikipedia เองมี เพจต่าง ๆ มากมายแต่ก็มี link เข้ามายังเพจเหล่านั้นมากมายเช่นกัน

ที่มา http://www.sciartseo.com/2011/05/trust-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-authority-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-seo/
Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top