ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

อายุ Backlink


อายุ Backlink

สอดคล้องกับสิทธิบัตรของ Google ซึ่งลิงก์ที่เก่าแก่กว่าจะให้มักจะให้พลังมากกว่าลิงก์ใหม่ ๆเสมอซึ่งลิงก์ที่เก่าแก่กว่าย่อมสามารถไต่อันดับได้เร็วกว่าลิงก์ใหม่นั่นเอง

ที่มา http://club-seo.com/