ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

จำนวนของลิงก์ออกในหน้า

จำนวนของลิงก์ออกในหน้า

PageRank นั้นมีข้อจำกัด ดังนั้นลิงก์บนหน้าที่มีลิงก์ออกเป็นร้อย ๆ ลิงก์ย่อมส่งพลังของ pagerank ต่อไปได้น้อยกว่าหน้าเว็บที่มีลิงก์ออกน้อยกว่า ให้ผลตรงกันข้ามกับลิงก์เข้า ยิ่งมีลิงค์เข้ามากเท่าไรค่า PR จะสูงขึ้นซึ่งส่งผลดีกว่า

ที่มา http://www.softmelt.com/article.php?id=44