ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

อัตราการคลิกสำหรับ Keyword ในหน้าการค้นหา

อัตราการคลิกสำหรับ Keyword ในหน้าการค้นหา

หน้าที่ได้คลิกมากกว่าจะได้อันดับที่ดีขึ้นใน keyword นั้นคำค้นหาเว็บไซต์ หรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในอีกชื่อหนึ่งว่า Keyword คือ คำหรือข้อความที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งหาก Keyword นั้นๆ มีการคลิกซ้ำๆหรือมีจำนวนคลิกที่มากกว่า จะส่งผลให้ได้อันดับที่ดีขึ้นใน keyword นั้น
ที่มา http://www.opentracker.net/th/articles/search-term-keywords.jsp