ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี


วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี


จุดประสงค์ในการเปิดเว็บไซต์ นอกเหนือจากการมีเว็บไซต์ที่สวยและดีแล้ว เจ้าของเว็บไซต์ย่อมต้องการให้มีผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์มาก และทำเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก
โดยเฉพาะการทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับผลการค้นหาของ Search Engine โดยเฉพาะ Google ซึ่งเป็นรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นช่องทางที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายที่สุด ในประเทศไทยมีผู้ใช้งานมากกว่า 97% ทีเดียว
แน่นอนว่า หากเว็บไซต์ของท่านมีการใส่ข้อมูลที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการเข้ามาเก็บข้อมูลของ Search Engine อย่าง Google ย่อมส่งผลดีต่อเว็บไซต์ในการติดอันดับผลการค้นหาที่ดีขึ้นได้ ซึ่ง ReadyPlanet จะมีหัวข้อและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการเก็บข้อมูลของ Google ดังนี้
หลักในการจัดอันดับของ Google และวิธีการระบุคีย์เวิร์ด การจัดอันดับของ Google ใช้หลักการ 2 ประการคือ
1. ความเกี่ยวข้องของหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้ากับคีย์เวิร์ด
2.ความสำคัญของหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า
ซึ่งในบทความนี้จะสรุปเรื่องที่หนึ่ง คือ การสร้างความเกี่ยวข้องของเว็บไซต์แต่ละหน้ากับคีย์เวิร์ด โดยมีหลักสำคัญคือ
ต้องระบุให้ได้ว่าคีย์เวิร์ดสำหรับแต่ละหน้าของเว็บไซต์คือคำว่าอะไร ควรมีคีย์เวิร์ดประมาณ 1-3 คำ
อาจใช้ทั้ง Keyword เดี่ยว และ Keyword ผสม (Keyword ผสม คือการค้นใน Google ด้วย Keyword หลายคำ เช่น ค้นหาด้วยคำว่า 'โปรแกรมทัวร์ เกาะพีพี' จะทำให้พบข้อมูลได้ตรงจุดมากกว่าค้นหาด้วยคำว่า "โปรแกรมทัวร์" เพียงคำเดียวค่ะ)
และนำคีย์เวิร์ดดังกล่าวนั้น มาแต่งเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้านั้น ในการแต่งเนื้อหาให้แต่งไปตามปกติ แต่ให้แทรกคีย์เวิร์ดนั้นๆ อย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ให้อ่านแล้วเป็นธรรมชาติ แต่งเนื้อหาให้ผู้ชมเว็บไซต์ทั่วไปอ่านได้เข้าใจ สละสลวย
ที่มา http://manual-velaeasy-th.readyplanet.com/VelaEasy-Tips/seo-setting.html


Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top