ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

ระยะเวลาการอยู่ในหน้าเว็บ

ระยะเวลาการอยู่ในหน้าเว็บ

หลายคนเชื่อ ในขณะที่อีกหลายคนไม่เชื่อว่าระยะเวลาที่ผู้เยี่ยมชมอยู่ในหน้าเว็บจะส่งผลกับ SEO แต่มันอาจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ google ใช้ในการจัดอันดับโดยใช้ผู้ใช้ของตัวเอง เป็นตัววัดคุณภาพของหน้าเว็บนั้น ๆ เพราะถ้าหน้าเว็บไม่ดี คนจะรีบกดออกอย่างรวดเร็ว

เว็บไซต์มีความสําคัญอย่างไร ในยุคนี้ที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิตอลผ่านทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ค และมีแนวโน้มที่ข้อมูลเหล่านั้นจะกระจายสู่สังคมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเมื่อมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกวัน มิหนำซ้ำเรื่องความครอบคลุมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ยังถูกบรรจุไว้เป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่มีคุณภาพจึงสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นตัวชี้วัด ในหลายด้านของเจ้าของเว็บเอง
การใช้เวลาในหน้าเว็บทำให้สามารถประเมินคุณภาพของเว็บนั้นๆได้เช่นกัน กล่าวคือหากหน้าเว็บมีคุณภาพ และมีเนื้อหาที่มีประโยชน์และตรงประเด็น ตลอดจนองค์ประกอบโดยรวมของเว็บมีความสมดุลเช่น อ่านง่าย ดูสบายตา น่าติดตาม ย่อมดึงดูดผู้ใช้งานให้ใช้เวลานานมากขึ้นในการเข้าชมเว็บ ในทางตรงกันข้าม หากเว็บที่ไม่มีคุณภาพ ทั้งภาพรวมของเว็บไซต์ และมีเนื้อหาหรือบทความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยน์ และไม่ตรงต่อความต้องการของผู้เข้าใช้งาน จะทำให้ผู้ใช้งานกดออกทันทีและหลีกเลี่ยงการเข้ามาหน้าเว็บในครั้งต่อไป

ที่มา http://www.wpwebdd.com/why-website/