ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

ทราฟฟิกซ้ำ

ทราฟฟิกซ้ำ

google มองว่าผู้เยี่ยมชมเว็บนั้น ได้กลับมาชมเว็บอีกหรือไม่ เว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมเดิม ๆ เข้ามาซ้ำจะมองว่าเป็นเว็บคุณภาพดี และได้รับการจัดอันดับที่ดี

ผู้ใช้งานเว็บที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บซ้ำๆ หรือบ่อย แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเว็บๆนั้น ว่ามีประโยชน์และเป็นเว็บที่มีคุณภาพ เนื่องจากมีการเข้ามาใช้งานซ้ำโดยผู้ใช้งานคนเดิม ซึ่งส่งผลดีต่อเว็บไซต์และการจัดอันดับของ google ด้วย

ที่มา http://www.cmseogroup.com/