ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

ข้อมูล Google Toolbar

ข้อมูล Google Toolbar

มีรายงานว่า Google ใช้ข้อมูลทูลบาร์เป็นตัววัดคุณภาพเว็บด้วย อย่างไรก็ตาม จากที่เราเคยรู้มาว่า google เก็บเวลาในการโหลดหน้าเว็บและเว็บนั้นติด แต่ตอนนี้ก็ได้รู้เพิ่มว่า google เก็บข้อมูลของเว็บเพิ่มจาก toolbar ของตัวเอง

Google Toolbars
เป็นโปรแกรมเสริมการทำงานของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์อย่าง Internet Explorer หรือ Firefox โดยจะติดตั้งเสริมเป็นเครื่องมืออยู่แถบด้านบน สำหรับใช้งานด้านต่างๆ เพิ่มความสะดวกในการท่องอินเตอร์เน็ต เช่น การแปลภาษาในเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ การทำ Bookmark หรือ Favrites เก็บรายชื่อเว็บไซต์ยอดนิยมไว้ ซึ่งข้อมูลในนี้นี่เองทำให้ Google ดึงข้อมูลไปใช้ในการวัดคุณภาพเว็บ

ที่มา http://www.siamebook.com/lbro/google-products-help-menu