ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

จำนวนความคิดเห็น

จำนวนความคิดเห็น

หน้าที่มีความเห็นจำนวนมากอาจจะบ่งบอกถึงการตอบสนองของผู้ใช้และคุณภาพของเว็บ

จำนวนคอมเมนต์ความคิดเห็น จำนวนมากอาจบ่งบอกถึงการตอบสนองของผู้ใช้ก็จริง แต่อย่าลืมว่า แต่ละความคิดเห็นมีแนวโน้มไปทางลบ หรือในทางบวก เพราะความคิดเห็นเป็นผลบวกย่อมส่งผลที่ดีต่อเว็บ และบ่งบอกคุณภาพของเว็บว่าเป็นอย่างไร

ที่มา http://thai.simdif.com/my_site_and_search_engines_1.html