ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

รู้ทันอัลกอริทึม (Algorithm) ของ google เพื่อการทำอันดับที่ดีในหน้าค้นหา


รู้ทันอัลกอริทึม (Algorithm) ของ google เพื่อการทำอันดับที่ดีในหน้าค้นหา


การทำอันดับในหน้าแสดงผลการค้นหา (SERp : Search Engine Result page) เมื่อมีการค้นหาตาม Keyword ใดๆก็ตามที่หน้าค้นหาของ Google เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ หรือ Weblog ที่ต้องการให้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของตัวเองมากขึ้น หรือที่ที่เรียกว่า การทำ SEO (Search Engine Optimization) ก่อนที่จะทำได้นั้น ลองมาทำความเข้าใจ และรู้จักหลักการทำงานของ Google กันก่อน
การทำงานเพื่อจัดอันดับหน้าเว็บไซต์ต่างๆเพื่อแสดงในหน้า SERp เมื่อมีคนพิมพ์คำค้นหาลงไปใน Google นั้น แบ่งเป็น 2ส่วนหลัก ๆ คือ
1.เก็บข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ต่างๆ
2.แสดงผลการค้นหา ตามความสอดคล้องของคำค้นหา
ส่วนที 1 Google มีโปรแกรมที่คอยทำหน้าที่เหมือนแมงมุม (Spider) ไต่ไปตามเว็บต่างๆคอยเก็บเรียงเนื้อหา เพื่อแสดงในเมื่อมีการค้นหา
ส่วนที่ 2 Algorithm ที่ทำหน้าที่ในการจัดอันดับในหน้า SERp. เมื่อมีก่ีพิมพ์คำค้นหาลงไป ซึ่งเงื่อนไขในการจัดอันดับการค้นหา Google ไม่เปิดเผยว่าใช้อะไรเป็นปัจจัย ในการจัดอันดับแต่ Google ได้จัดทำ “คู่มือเริ่มต้น SEO” ว่าควรจัดทำหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้ง่ายสำหรับการเก็บข้อมูล และแสดงผลการค้นหาที่สอดคล้องกับ “คำค้นหา”
ในส่วนที่ 2 นี้มีความสำคัญอย่างมากในการจัดอันดับ ซึ่ง Google ได้ออกแบบโปรแกรมการจัดอันดับเว็บไซต์ ที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน ตามเงื่อนไขหลักในการจัดอันดับบนหน้าแสดงผลการค้นหา(SERp.) ซึ่งมีมากกว่า 200ปัจจัย ที่มากจากการทดลองจากนัก SEO ระดับโลก อย่าง Singlegrain.com ได้ทำ Infographic 200 ปัจจัยการจัดอันดับของ google
และปัจจัยหลักต่อไปนี้ คือสิ่งที่ Google ให้ความสำคัญ จนต้องสร้างโปรแกรมสำหรับคัดกรองเพื่อจัดอันดับ หรือที่นัก SEO มักเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่า Algorithm เพราะ Google ใช้หลักการจัดอันดับของการค้นหา คือ กระบวนการ ลำดับขั้นตอนการทำงาน รวมไปถึงกระบวนการในการประมวลผลที่จำเป็นต้องใช้การตัดสินใจโดยนำหลักเหตุผลตรรกศาตร์ และทางคณิตศาสตร์ มาช่วยเหลือในการเลือกหาวิธีการ หรือขั้นตอนการดำเนินงานที่รวดเร็ว แปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ชุดคำสั่งที่ไว้ใช้ในการช่วยตัดสินใจในการทำงานนั้นเอง
ที่มา http://blog.accesstrade.in.th/article/551