ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


H1 Tag


การเขียนข้อความใน Title Tag ให้ถูกเกณฑ์ของ Google


การเขียนข้อความใน Title Tag ให้ถูกเกณฑ์ของ Google
1. ใส่ Keyword ใน Title Tag
Title Tag เป็น Tag ที่ Google ให้ความสำคัญมากที่สุดในการจัดอันดับ เราจึงต้องใส่ Keyword ลงใน Title Tag เพราะถ้าไม่มี Keyword ใน Title Tagก็เป็นไปได้น้อยมากที่ เว็บไซต์จะขึ้นอันดับ
2. ควรใส่ Keyword ไว้ในช่วงแรกของ Title Tag
เวลาที่จะใส่ Keyword ลงใน Title Tag ต้องคิดด้วยว่าจะวางตรงส่วนไหน และถ้าเป็นไปได้ควรจะวางไว้ช่วงต้นของ Title Tag เพราะ ณ ตอนนี้ Google ให้ความสำคัญกับข้อความที่อยู่ต้นๆ มากกว่า
3. ห้ามใส่ Keyword ใน Title Tag มากเกินไป
ในการเขียน Title Tag จะต้องใส่ Keyword อยู่ด้วย แต่จะต้องไม่ใส่หลายครั้ง หรือ หลายคำใน 1 Tag
ถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้ Google สับสน และอันดับตกได้ เพราะตามเกณฑ์ของ Google ควรจะตั้ง1 Keyword ต่อ 1 หน้า จะดีที่สุด
4. ไม่ควรใส่ข้อความใน Title Tag ยาวเกินไป
ข้อความใน Title Tag ไม่ควรเกินประมาณ 60 ตัวอักษร
ถ้ายาวเกินไปจะตกขอบเป็น (…) และถ้าใ่ส Keyword ไว้ด้านหลังก็จะตกไปด้วย title-too-long
5. ต้องใส่ Title Tag ทุกหน้าในเว็บไซต์
Tag บางตัว (*1) ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกหน้า หรือ ใส่เฉพาะหน้าที่จำเป็นเท่านั้น และไม่มีผลต่อการทำ SEO แต่สำหรับ Title Tag แล้วสำคัญต่อการทำ SEO มาก จึงจำเป็นที่จะต้องใส่ทุกหน้าของเว็บไซต์ตามเกณฑ์ของ Google แต่ก็มีกรณีที่บางเว็บไซต์ไม่สามารถใส่ Title Tag ได้ทุกหน้า โดยมีสาเหตุมาจากการเลือกระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป (CMS) หรือเลือกใช้แพลตฟอร์ม ที่ไม่รองรับการใส่ Title Tag ทุกหน้าของเว็บไซต์
จึงทำให้เกิดปัญหา ดังนี้
ไม่มีช่องหรือพื้นที่สำหรับให้ใส่ Title Tag เลย
มีช่องหรือพื้นที่สำหรับให้ใส่ Title Tag แค่เฉพาะหน้าแรกเท่านั้น
มีช่องหรือพื้นที่สำหรับให้ใส่ Title Tag เฉพาะหน้าสำคัญเท่านั้น เช่น หน้าแรก
หน้ารวมสินค้า หน้าโปรโมชั่น เป็นต้น
หากเจ้าของเว็บไซต์ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำ SEO เรื่องการใส่ Title Tag ในทุกหน้าของเว็บไซต์อาจจะไม่จำเป็นมากนัก แต่หากต้องการทำ SEO แล้ว ก็ต้องเลือกระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป (CMS) หรือเลือกใช้แพลตฟอร์ม ที่สามารถรองรับการใส่ Title Tag ในทุกหน้าของเว็บไซต์ได้จะดีที่สุด
6. ห้ามใส่ข้อความใน Title Tag ที่ซ้ำกับหน้าอื่นในเว็บไซต์ของตัวเอง
การใส่ข้อความใน Title Tag ใน 1 เว็บไซต์ จะต้องใส่ให้แตกต่างกันทุกหน้า แต่มีกรณีที่บางเว็บไซต์มี Title Tag ทุกหน้า แต่เขียนให้แตกต่างกันไม่ได้ ซึ่งกรณีนี้อาจเกิดปัญหาจากการเลือกระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป (CMS) หรือเลือกใช้แพลตฟอร์ม แบบที่สามารถใส่ Title Tag ได้เพียงที่เดียว และส่งผลให้ Title Tag ในทุกหน้าของเว็บไซต์เหมือนกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งในการทำ SEO ข้อความใน Title Tag ที่ซ้ำกันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะจะทำให้ไม่ทราบว่าในแต่ละหน้ามีหัวข้ออะไร ส่งผลให้ทั้ง Google และผู้ค้นหาเกิดความสับสนได้ ดังนั้นควรใส่ข้อความใน Title Tag ที่ไม่ซ้ำกันจะดีที่สุด
7. ใส่ข้อความใน Title Tag แบบที่ทำให้ผู้ค้นหาอยาก click
การใส่ข้อความใน Title Tag นอกจากจะต้องทำตามเกณฑ์ของ Google แล้ว ยังจำเป็นต้องนึกถึงผู้ค้นหาด้วย เนื่องจากข้อความใน Title Tag จะแสดงที่หน้า SERP ถ้าใส่ Title Tag แบบเพื่อ Google อย่างเดียว โดยไม่ได้คำนึงถึงผู้ค้นหา อาจจะทำให้ข้อความที่ใส่ลงไปนั้นอ่านแล้วไม่น่าสนใจ เมื่อข้อความไม่น่าสนใจ ไม่จูงใจ ผู้ค้นหาก็ไม่อยาก click ส่งผลให้มีคนเข้ามายังเว็บไซต์น้อยลง ถึงแม้ว่าอันดับเว็บไซต์จะอยู่ในลำดับต้นๆ ก็ตาม ดังนั้นการใส่ข้อความใน Title Tag ที่ดี นอกจากจะต้องตั้งตามเกณฑ์ของ Google แล้ว ก็ควรที่มีความน่าสนใจ และจูงใจผู้ค้นหาด้วย
การใส่ Title Tag เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ SEO แต่การที่จะใส่ Title Tag ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ Google ทุกข้อนั้น เป็นไปได้ยาก เพราะเจ้าของเว็บไซต์จะต้องเรียงลำดับความสำคัญก่อนว่าอะไรสำคัญที่สุด บางครั้งนโยบายของบริษัท อาจจะขัดแย้งกับเกณฑ์ของ Google ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และทำ SEO ในสิ่งที่ทำได้
ที่มา http://h1.co.th/title-tag/


Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top