ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

ตำแหน่งของผลการค้นหาคืออะไร


ตำแหน่งของผลการค้นหาคืออะไร


หน้าผลการค้นหาของ Google ประกอบด้วยองค์ประกอบผลการค้นหาหลายรายการ องค์ประกอบของผลการค้นหาจะรวมถึงส่วนลิงก์สีน้ำเงิน ภาพเรียงสลับ การ์ดกราฟความรู้ และคุณลักษณะผลการค้นหาประเภทอื่นๆ องค์ประกอบของผลการค้นหาคำเดียวจะรวมถึงข้อความ คุณลักษณะอินเทอร์แอกทีฟ และลิงก์ตั้งแต่ 1 ลิงก์ขึ้นไป
องค์ประกอบของผลการค้นหาส่วนใหญ่จะมีค่าตำแหน่งแบบตัวเลขเพื่ออธิบายตำแหน่งในหน้าดังกล่าว แผนภาพเดสก์ท็อปต่อไปนี้แสดงหน้าผลการค้นหาซึ่งมีส่วนลิงก์สีน้ำเงิน 4 รายการ (1, 3, 4, 5), ภาพเรียงสลับ AMP (2) และการ์ดแผงความรู่้ (6) ตำแหน่งของแต่ละลิงก์จะคำนวณจากด้านบนลงด้านล่างในด้านหลักของหน้า ตามด้วยด้านบนลงด้านล่างในด้านรองของหน้า
ลิงก์ทั้งหมดภายในองค์ประกอบเดี่ยวจะมีตำแหน่งเดียวกัน เช่น ในแผนภาพก่อนหน้า รายการทั้งหมดในภาพเรียงสลับ AMP จะมีตำแหน่ง 2 หรือลิงก์ทั้งหมดในบล็อก "ลิงก์สีน้ำเงิน" ที่ตำแหน่ง 5 จะมีตำแหน่ง 5 หรือลิงก์ทั้งหมดในการ์ดความรู้จะมีตำแหน่ง 6 เป็นต้น
ตำแหน่งขององค์ประกอบผลการค้นหาในหน้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ คุณลักษณะการค้นหา และขนาดของหน้าจอ แต่กฎพื้นฐานจะเหมือนกัน หมายความว่าตำแหน่งจะคำนวณจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา (หรือขวาไปซ้ายสำหรับภาษา RTL) โปรดทราบว่าการคำนวณวิธีนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
อะไรที่นับเป็นตัวยึดตำแหน่ง
เฉพาะองค์ประกอบที่มีการนับลิงก์ที่ไม่ปรับแต่งคำสืบค้นจะนับเป็นตำแหน่ง องค์ประกอบที่ไม่มีลิงก์ หรือมีเพียงลิงก์ปรับแต่งการค้นหาจะไม่มีตำแหน่ง เช่น ภาพเรียงสลับภาพวาดของฟัน โคค (ซึ่งจะบ่งชี้การค้นหาใหม่ด้วย Google) จะไม่นับเป็นตัวยึดตำแหน่ง และการแสดงภาพดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อค่าตำแหน่งขององค์ประกอบที่อยู่ถัดไปในหน้านั้น หากภาพเรียงสลับที่ไม่มีตำแหน่งปรากฏในตัวอย่างข้างต้น เหนือภาพเรียงสลับหน้า AMP (ที่ตำแหน่ง 2) ก็จะไม่ส่งผลต่อค่าตำแหน่งทุกจุดในหน้านั้น
ตรงกันข้าม รูปภาพขนาดย่อบางรูปในหน้าค้นหาหลัก (ในตอนท้าย) จะพาไปยังหน้าเว็บ (บางครั้งเมื่อมีการคลิกเพิ่มเพื่อขยาย) ทำให้ระบบนับเป็นตัวยึดตำแหน่ง โปรดทราบว่าโฆษณานั้นจะไม่มีตำแหน่งการค้นหา
ค่าตำแหน่งในรายงานการวิเคราะห์การค้นหามีความหมายอย่างไร
ค่าตำแหน่งที่แสดงในรายงานการวิเคราะห์การค้นหาเป็นตำแหน่งของลิงก์แรกสุดไปยังเว็บไซต์หรือหน้าในผลการค้นหา ที่เฉลี่ยจากคำค้นหาทั้งหมดที่เว็บไซต์ของคุณปรากฏ
-หากคำสืบค้นเดียวแสดงเว็บไซต์ของคุณที่ตำแหน่ง 2, 4, และ 6 ระบบจะนับตำแหน่งดังกล่าวเป็น 2 (ตำแหน่งสูงสุด)
-หากคำสืบค้นที่ 2 แสดงเว็บไซต์ของคุณที่ตำแหน่ง 3, 5 และ 9 ระบบจะนับตำแหน่งดังกล่าวเป็น 3 (ตำแหน่งสูงสุด)
-ตำแหน่งโดยเฉลี่ยจากคำสืบค้นทั้งสองคือ (2 + 3)/2 = 2.5
ลิงก์ต้องได้รับการแสดงผลเพื่อให้ระบบบันทึกตำแหน่ง หากผลการค้นหาไม่ได้รับการแสดงผล เช่น หากผลอยู่ในหน้าที่ 3 ของผลการค้นหา แต่ผู้ใช้ดูเพียงหน้าที่ 1 ระบบจะไม่บันทึกตำแหน่งสำหรับคำสืบค้นนั้น ในการกำหนดค่ารายงาน คุณอาจเห็นเครื่องหมายขีด (-) สำหรับค่าตำแหน่ง หมายความว่าจะไม่มีตำแหน่งที่บันทึกไว้เนื่องจากผู้ใช้ไม่เคยดูเว็บไซต์ของคุณสำหรับคำสืบค้นนั้น เช่น หากคุณเปรียบเทียบผลจากเดสก์ท็อปกับผลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับหน้าที่มีการแสดงผลบนเดสก์ท็อป 10 รายการ แต่ไม่มีการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะเห็น "10" สำหรับเดสก์ท็อปและ "-" สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ค่าตำแหน่งสำหรับเว็บไซต์ของฉันหมายความว่าอย่างไร
ค่าตำแหน่งคือเมตริกเชิงซ้อนที่อาจทำให้คุณเข้าใจผิดได้หากคุณไม่ทำความเข้าใจส่วนปลีกย่อย เช่น ในแผนภาพก่อนหน้า บัตรกราฟความรู้ในตำแหน่งที่ 6 มีค่ามากที่สุดในหน้านั้น ซึ่งอาจดูแย่ แต่จริงๆ แล้ว อยู่ในตำแหน่งที่เด่นมาก นอกจากนี้ ในการค้นหารูปภาพ จำนวนผลการค้นหาที่แสดงต่อแถวและหน้าจะขึ้นอยู่กับความกว้างของหน้าจอและปัจจัยอื่น ดังนั้นตำแหน่งจะอธิบายเพียงตำแหน่งที่รูปภาพจะแสดงขึ้นโดยคร่าวๆ
เช่น อาจมีคำอธิบายค่าตำแหน่ง 11 สำหรับองค์ประกอบดังต่อไปนี้
-ในการค้นหาบนเดส์ท็อป อาจหมายถึงตำแหน่งด้านขวาบนของการ์ดกราฟความรู้
-ในการค้นหาบนเดสก์ท็อป อาจหมายถึงรายการแรกในหน้าที่ 2 (หากหน้าแรกไม่มีข้อมูลใดในด้านที่สอง
-ในผลการค้นหารูปภาพบนเดสก์ท็อป อาจหมายถึงแถวที่ 2 หรือ 3 ของผลการค้นหา (ดูโดยไม่ต้องเลื่อนหน้าจอ)
-สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาจหมายถึงแถวที่ 6 ของผลการค้นหา (ดูโดยไม่ต้องเลื่อนหน้าจอ)
ตามที่กล่าวมานี้ ตัวเลขแสดงตำแหน่งอาจหมายถึงข้อมูลที่ต่างกันเมื่ออยู่ต่างสถานการณ์ ดังนั้น คุณไม่ควรตั้งข้อสมมติใดๆ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกะทันหัน รวมไปถึงตำแหน่งสมบูรณ์
ที่มา https://support.google.com/webmasters/answer/7042828?hl=th