ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


แนวทางการเขียนบทความเพื่อทำ SEO ใน Keyword ที่เราต้องการ


แนวทางการเขียนบทความเพื่อทำ SEO ใน Keyword ที่เราต้องการ


1. Title ควรมี keyword และเป็น H1 เท่านั้น
2. ควรมี H2, H3 ด้วย โดยต้องจัดลำดับให้ H2 เป็นหัวเรื่องหลักของ H3 อีกที ส่วนหัวข้อย่อยH4 หรือ H5 จะมีหรือไม่ก็ได้
3. ควรมี 1-2 รูปภาพประกอบ พร้อม Alt หรืออาจมี video ด้วยก็ได้
4. ควรมี Link ไม่เกิน 3 Link (แนะนำ 2 Link กำลังดี)
5.บทความควรมีจำนวนคำอย่างน้อย 300คำ
6. ควรมี <em>, <u>, <strong> ให้กับ keyword ในบทความ บ้าง แต่ไม่ต้องเยอะ อาจจะแค่ 1-2 คำก็พอ
7. ควรมี keyword ที่เกี่ยวข้องอย่้างน้อย 2 คำ
8. รูปแบบ layout บทความควรให้มีความหลายหลาย เช่น
- รูปอยู่ซ้าย-ขวา-กึ่งกลาง
- มีรูป, ไม่มีรูป
- มีวิดีโอ, ไม่มีวิดีโอ
- มี 1 link, มี 2 linkหรือ 3 link สลับกันบ้าง
9. ต้องมีประโยคที่เป็นหัวข้อ ( Title ) ในบทความด้วย จะใส่ตรงไหนก็ได้
10. ควบคุม keyword density ให้มี 3%-7% สำหรับ keyword ที่เกี่ยวข้องควรมี 2%-3% ต่อ คำ (เช่น Pet อาจมี Related Keyword เป็น Dog 2% Cat 3% Pet Training 3% เพื่อไม่ให้เด่นกว่า Keywords หลักของเรา สามารถมีรวมได้ถึง 5-20% พิจารณาตามความเหมาะสม )
11. ควรเป็น Unique Content หรือซ้ำคนอื่นให้น้อยที่สุด
ที่มา http://www.wancharida.com/seo/how-to-write-the-articles-for-seo.html


Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top