ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

วิธีการคำนวณจำนวนเซสชัน


วิธีการคำนวณจำนวนเซสชัน


จำนวนเซสชันจะแสดงในรูปแบบฮิสโตแกรมในรายงานความถี่และความใหม่
ข้อมูลโดยย่อ
ค่ามิติข้อมูลจำนวนเซสชันจะแสดงในฮิสโตแกรมโดยมีช่วงตั้งแต่ 1-60 ฮิสโตแกรมนี้จะปรากฏอยู่ในรายงานความถี่และความใหม่
ข้อมูลเชิงลึก
เพื่อให้เข้าใจว่ามิติข้อมูลจำนวนเซสชันทำงานอย่างไร คุณจะต้องเข้าใจวิธีการนับเซสชันใน Analytics ก่อน
แต่ละครั้งที่ผู้ใช้เริ่มเซสชัน ตัวนับเซสชันจะนับจำนวนเพิ่มไปเรื่อยๆ สำหรับผู้ใช้รายนั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ ก เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม จำนวนเซสชันของผู้ใช้ดังกล่าวจะเท่ากับ 1 หากผู้ใช้กลับมาในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวนเซสชันจะเท่ากับ 2 และนับเพิ่มไปเรื่อยๆ สำหรับการกลับมาแต่ละครั้ง
หากคุณดูรายงานความถี่และความใหม่สำหรับเดือนมกราคม เซสชันของผู้ใช้ ก จะรวมอยู่ในแถว 1 เซสชัน หมายความว่ามี 1 เซสชันจากผู้ใช้ที่เข้าชมเป็นครั้งแรกในช่วงวันที่ที่เลือก หากคุณดูรายงานความถี่และความใหม่สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ เซสชันของผู้ใช้ ก จะรวมอยู่ในแถว 2 เซสชัน หมายความว่ามี 1 เซสชันในช่วงวันที่ที่เลือกจากผู้ใช้ที่เข้าชมเป็นครั้งที่ 2
นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ ก อาจเริ่มเซสชัน 2 เซสชันในช่วงวันที่ที่เลือก ในกรณีนี้ ระบบจะนับเซสชันในแถวที่สอดคล้องกับจำนวนเซสชันนั้นๆ
ที่มา https://support.google.com/analytics/answer/1032796?hl=th