ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

Affiliate Program คืออะไร


Affiliate Program คืออะไร


ถ้าคุณเริ่มต้นทำธุรกิจบนอินเตอร์เนต คุณยังไม่มีผลิตภัณฑ์เอาไว้สำหรับขาย ดังนั้น Affiliate
Programก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
Affiliate Program เป็นธุรกิจบนอินเตอร์เนตอย่างง่ายๆที่ให้คุณได้รับอนุญาตให้โฆษณาสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ในเวบไซด์ เพื่อให้ได้รับคอมมิชชั่นจากการขายผลิตภัณฑ์ครับ
ในฐานะผู้โฆษณา คุณจะได้รับ Link พิเศษ ซึ่งจะติดตามคำสั่งซื้อจากผู้เข้ามาเยี่ยมชมจาก Link
ของคุณ และคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้า
มีหลายเหตุผลที่จะเริ่มต้นด้วย Affiliate Program
- คุณไม่จำเป็นต้องมีสินค้าและบริการ
คุณไมจำเป็นต้องหา ซื้อสินค้า มีโกดังเก็บสินค้า ขนส่งสินค้า สิ่งที่คุณต้องทำคือ หาสินค้า
ที่ตรงกับผู้เข้าเยี่ยมชมของคุณ หลังจากนั้นหาวิธีดึงให้ผู้มาเยี่ยมชมมายังเวบไซด์ของคุณ
และคลิ้กที่ Link นั้น หลังจากนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆจัดการต่อครับ
- เป็นวิธีการสร้างรายได้ที่รวดเร็วและง่ายมากบนอินเตอร์เนต
เมื่อคุณหาโปรแกรม ที่เหมาะกับคุณได้ คุณจะได้รับ Link พิเศษและเริ่มส่งผู้เข้าเยี่ยมชมไปยัง
เวบไซด์นั้นๆ
ในช่วงเริ่มต้นคุณอาจสร้างรายได้ได้ไม่มากหรอกครับ แต่ว่าถ้าคุณขายได้ คุณอาจจะเริ่มมอง
หาวิธีที่จะช่วยในการขายให้มากขึ้น
-คุณไม่จำเป็นต้องมีเวบไซด์ที่สลับซับซ้อนเพื่อขาย
คุณไม่จำเป็นต้องมีเวบไซด์ที่สลับซับซ้อนเลย ในการขายสินค้า สิ่งที่คุณน่าจะเรียนก็คือ
พื้นฐาน HTML แค่นั้น คุณไม่จำเป็นต้องรู้เทคนิคการเขียนเวบไซด์ขั้นสูงหรอก
แต่ให้จำไว้ คุณไม่ต้องเสียเงินมากมายในการเริ่มต้นสร้างเวบไซด์ของคุณเองหรอก
คุณเพียงแค่ต้องให้เวลากับมัน
-ถ้าคุณมีเวบไซด์อยู่แล้ว
ถ้าคุณมีเวบไซด์อยู่แล้ว ให้เริ่มสะสมชื่อและ email เลย ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย
เขียนจดหมายข่าวของคุณเอง เหมือนกับที่ผมทำ คุณอาจจะลองสมัครรับ Email จากดูก็ได้
เพื่อดูว่าผมทำอย่างไร สร้างศรัทธา และท้ายที่สุดนำไปสู่ความไว้วางใจในการขาย
สินค้า
สิ่งนี้ทำและพิสูจน์มาแล้วว่าขายได้มากขึ้น ซึ่งแน่นอน ในฐานะผู้โฆษณา หากคุณ
โปรโมทสินค้าด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ทำ คุณก็จะขายได้มากขึ้น
Super Affiliate คืออะไร
Super Affiliates จะผู้ที่ทำการตลาดให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ ราวกับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นเสีย
เอง แถมอาจขายแข่งกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เดิมได้อีกด้วย
Super Affiliates จะใช้ยุทธวิธีการทำการตลาดบนอินเตอร์เนต ดึงให้มีผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าสู่
เวบไซด์ให้มากขึ้น และทำการตลาดกับผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซด์ เก็บสะสม E-mail เหมือนอย่างที่
ทำ และสร้างความสัมพันธ์พร้อมกับนำเสนอขาย
Super Affiliates จะทำงานหนักมากขึ้น เพราะ Super Affiliates จะมีเวบไซด์เป็นของตน
เอง มีบทความเป็นของตนเอง จะสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นกับลูกค้า ก่อนที่จะนำเสนอ
โปรโมทสินค้าและบริการ
คนส่วนใหญ่มักชอบลงแบนเนอร์โฆษณา 10-15 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน แล้วคิดว่าจะ
ขายได้มากขึ้น ซึ่งมันไม่จริง ตรงกันข้าม กลับขายไม่ได้เลยมากกว่า แทนที่จะมุ่งเน้นเพียง
ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว ผลิตภัณฑ์ที่คุณ "ตั้งใจกับมันจริงๆ"
Super Affiliates จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซด์ และจะไม่ใช่เพียงแค่คนขาย
ของครับ แต่จะเป็นแหล่งข้อมูลด้วย และผู้ให้คำปรึกษาด้วยครับ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นใน
สินค้าและบริการที่นำเสนอ
Super Affiliates มักคิดทำการตลาดอยู่เสมอ จะไม่เพียงแค่ใส่ Link HTML แล้วเฝ้ามองว่าเมื่อ
ไหร่จะมีคนมาซื้อของ เพื่อให้การขายของได้มากขึ้นเขาจะทำการตลาดด้วยครับ เช่นการทำ
website ให้ติด rank ของ Search Engine ,การใช้วิธีต่างๆเพื่อดึงผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซด์ให้มากขึ้น
Super Affiliates จะมีเวบไซด์ซึ่งมีข้อมูลต่างๆมากมาย ในเรื่องที่จำเพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์ที่
นำเสนอ และจะรู้ว่าจะเปลี่ยน"ผู้มาเยี่ยมชม"ให้กลายเป็น"ลูกค้า"ได้อย่างไร ด้วยการเขียน
review ผลิตภัณฑ์ และเปรียบเทียบ เขียนจดหมายข่าว เขียนบทความ และอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซด์
Super Affilates จะมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆโดยเฉพาะ และจะเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะนำเสนอขาย และสามารถตอบคำถามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ที่มี
แนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้
Super Affiliates ทดสอบการตลาดอยู่ตลอดเวลา และจะไม่หยุดทำงานหรอกครับ จะทดสอบ
ทดสอบ และทดสอบ วิธีการเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด หาวิธีดึงคนให้เข้ามาที่เวบไซ
ด์ให้มากที่สุด และเปลี่ยนผู้เข้าเยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้า
สร้างเนื้อหาสาระบนเวบไซด์
ถ้าคุณต้องการนำเสนอขายสินค้า คุณต้องมีเวบไซด์ และเวบไซด์นั้นต้องมีเนื้อหา เนื้อหา
นี่แหละครับ ที่จะดึงดูดให้มีผู้เยี่ยมชมเวบไซด์ มากขึ้น มากขึ้น เวบไซด์ที่ไม่มีสาระแล้วมีแต่
แบนเนอร์โฆษณา ไม่มีประโยชน์ครับ
ให้ข้อมูลที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซด์ต้องการ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ เช่น
Review ผลิตภัณฑ์ จำไว้ครับ ว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซด์ของคุณเชื่อมั่นในตัวคุณ เขาจะมองคุณ
ในฐานะ "ผู้เชี่ยวชาญ" ดังนั้นเขาจะประเมินความเห็นของคุณค่อนข้างสูง ให้อธิบาย
ว่าสินค้านั้นมีประโยชน์กับตัวเขาได้อย่างไร
สาระเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้อธิบาย ว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ คืออะไร
นั่นแหละครับ จะเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ของคุณ
ดึงให้ผู้มาเยี่ยมชมเวบไซด์มากขึ้น
การทำให้เวบไซด์ติดอันดับ Ranking นั่นก็คือ SEO (Search Engine Optimization) แนะนำ
อย่างน้อยให้ติดอันดับใน google ครับ รองลงมา Yahoo และ MSN มีการศึกษาครับว่าคนส่วน
ใหญ่มักดูเพียงแค่ ผล search 2-3 หน้าแรกเท่านั้น และ 80% จะดูแต่หน้าแรกเท่านั้น ดังนั้น
ทำให้ติด Rank ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ อย่างน้อยให้ติดหน้าแรก
ที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/HOMEPOINT/2008/09/04/entry-1