ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


LSI SEO


คำเต็มภาษาอังกฤษ LSI


คำเต็มภาษาอังกฤษ LSI
คำอ่าน แอลเอสไอ
ความหมายย่อมาจาก large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูง) เป็นเทคโนโลยีในการสร้างชิป (chip)ให้มีทรานซิสเตอร์จำนวนมากเป็นแสนตัวบนชิปตัวเดียว นำมาใช้เป็นหน่วยความจำ (memory) หรือตัวประมวลผลก่อน (preprocessor) ดู integrated circuit ประกอบ
ดูคำอื่นๆในหมวดคำศัพท์คอมพิวเตอร์
-kiiobyte
-kill
-kilobyte
-kilobytes per second
-kilocycle
-kilohertz
-kips
-knowlelge-based
-kwic
-label
ที่มา http://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/lsi
Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top