ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

เทคนิคการลดโอกาสการถูก SPAM ด้วยการตั้งค่า Reverse DNS (PTR record)


เทคนิคการลดโอกาสการถูก SPAM ด้วยการตั้งค่า Reverse DNS (PTR record)


หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาส่งอีเมลล์หาลููกค้าแล้วอีเมลล์ของคุณถูกส่งเข้าสู่ Junk Box จากการที่ระบบคิดว่าเป็น SPAM
สาเหตุของปัญหานี้ก็คือ ตัว ip address ของท่านนั้นไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกับ Hostname ของท่านนั่้นเอง ท่านสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้วยการตั้งค่า Reverse DNS (PTR record) ได้แบบออนไลน์และ Realtime บนระบบบจัดการของ Netway ที่จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น สะดวกสบายยิ่งขึ้น เพราะเราใส่ใจในทุกบริการ
1.Log in เข้าสู่ระบบจัดการบน https://netway.co.th/clientarea
2.ในหน้า Dash Board นั้น เลือกแถบ Services และเลือกบริการ Server ที่ท่านต้องการ
3.เลือกเครื่อง Server ที่ท่านต้องการตั้งค่า
4.จากนั้นเลือกแถบ Reverse DNS
5.ท่านสามารถใส่ Hostname ของท่านลงในช่องและกด Update Reverse DNS ได้เลย
เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ ง่ายใช่มั้ยละคะ? ซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคสำหรับลูกค้า VPS, Dedicated Hosting, Colocation, Cloud VPS ของ Netway เท่านั้น และจะเป็นเทคนิคที่ช่วยลดโอกาสในการส่งอีเมลล์ แล้วอีเมลล์ตกไปอยู่ใน junk box หรือถูกคิดว่าเป็น SPAM ได้ เพิ่มความมั่นใจว่าอีเมลลล์ของคุณจะส่งถึงมือปลายทางอย่างแน่นอน
ที่มา http://blog.netway.co.th/decrease-spam-reverse-dns/