ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

บทลงโทษของเพนกวิน: เว็บไซต์ที่เพนกวินลงโทษจะแทบหาไม่เจอเลยในหน้าการค้นหา

บทลงโทษของเพนกวิน: เว็บไซต์ที่เพนกวินลงโทษจะแทบหาไม่เจอเลยในหน้าการค้นหา

 

Penguin Algorithm Update (Penalty based)
Google ปล่อยตัว Penguin Update ออกมาครั้งแรกในเดือน เมษา 2012 โดยเน้นการจัดการกับ Low Quailty เว็บไซต์ที่ใช้วิธีการซื้อ Backlinks ที่เน้น Spam Anchor text เพื่อสร้างอันดับบนผลการค้นหา ซึ่งเป็นวิธีการทำ black hat SEO ที่นิยมกันมากในช่วง 3-4 ปีก่อน

ที่มา https://googleanalyticsthailand.wordpress.com/2016/07/03/seo-algorithm-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-penguin-panda-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-hummingbird/