ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

การลิงก์ถึงเว็บที่เกี่ยวข้องกัน

การลิงก์ถึงเว็บที่เกี่ยวข้องกัน

การวิเคราะห์ที่ได้รับการเชื่อถือของเว็บไซต์ MicroSiteMasters.com บอกว่าเว็บที่มีลิงก์จำนวนมากจากเว็บที่ไม่เกี่ยวข้องกันจะถูกเพนกวินลงโทษ ดังนั้นการลิงก์กับเว็บที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันจึงมีความจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วให้กับเว็บของเราแล้ว ยังส่งผลต่อการจัดอันดับของกูเกิ้ลด้วย

ที่มา http://cymiz.com/forum/index.php?topic=2896.0