ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

Disavow Tool

Disavow Tool

การใช้ Disavow Tool บน google อาจจะช่วยลบการถูกลงโทษของเว็บที่ทำ SEO ที่แย่ ๆ ออกไปได้ แต่คุณต้องแก้ไขเว็บคุณให้ถูกต้องด้วย

Disavow Link คือ การส่งข้อมูลไปบอก google ผ่าน google webmaster tools ผ่านเครื่องมือ Disavow Tool ว่า backlink บางอันทีเข้ามาที่เว็บเรา มันเป็น backlink ไมดี ที่เราโดนแกล้งจากคู่แข่ง และ เราไม่ต้องการ
Disavow Link นั้น google เขาไม่ได้ ลบ backlink เราออกจาก webmastet tool นะ เพียงแต่ จะทำให้ backlink นั้นมัน ไม่มีค่า และ ไม่นำมาเป็นคะแนนในการคิดคำนวนในการจัดอันดับ
วิศวกร google - Matt Cutts บอกว่า ถ้าคุณเห็น backlink ประหลาดๆ ที่มันจะทำให้เว็บคุณมีปัญหา คุณก็เข้าไปทำการ Disavow Link ได้เช่น
1.คุณอยากจะ ลบ backlink แต่เจำของเว้บ นั้นๆ ไม่ลบให้
2.คุณคิดว่า คุณกำลังโดน จู๋โจม จาก negative SEO
3.คุณพบว่า มี backlink มาจากคนที่คุณไม่ประสง
4.คุณโดน link bomb โจมตี
5.คุณกลัวว่า กำลัง submit a spam report about you.
6.คุณเห็นอันดับคุณตก และคุณคิดว่ามันเกิดจาก algorithm Google เช่น Penguin algorithm.

ที่มา http://www.thaiseoboard.com/index.php?topic=359625.0;imode