ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


Canonical Tag มีไว้ทำอะไร มีความสำคัญอย่างไร


Canonical Tag มีไว้ทำอะไร มีความสำคัญอย่างไร


Canonical Tag มีไว้ทำอะไร มีความสำคัญอย่างไร
การใส่ Canonical tag เอาไว้ที่เว็บ มีไว้เพื่อเป็นการลด และ ป้องกันการเกิดข้อมูลซ้ำ (Duplicate content) ของเว็บเรา ซึ่งถ้าหาก Google ทราบว่าเว็บเรามีข้อมูลซ้ำกับที่อื่น ก็จะทำให้หน้าของเราด้อยค่าลง และโอกาสในการค้นหาเจอใน Google ก็จะน้อยลงเช่นกัน ดังนั้นการใช้ Canonical Tag จะเป็นการแจ้ง Google ว่าหน้าเว็บเราหน้าไหนก็ลักษณะคล้ายๆ กัน ซึ่งการใช้จะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเว็บเราดีขึ้น เมื่อ Google ทราบถึงข้อมูลนี้
การใส่ Canonical tag
สมมุติว่า เว็บของเรา มี URL http://www.seomodify.com/news/
แต่เว็บของเราสามารถใช้ URL http://www.seomodify.com/node/312 และ http://www.seomodify.com/content?id/312 เหล่านี้เข้าได้เหมือนกัน
ดังนั้น Google อาจจะมองว่า ทั้งสามหน้านี้มันมีข้อมูลที่ซ้ำกัน (Google มองจาก URL เป็นหลัก)
ซึ่งถ้าเรามีข้อมูลเว็บไซต์เหมือนกันทั้ง 3 หน้า 3 URL Google จะลดความสำคัญของหน้าเหล่านี้ลง เพราะถูกมองว่า ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นข้อมูลที่ซ้ำกัน (Duplicate content)
แต่ถ้าหากเราต้องการให้ http://www.seomodify.com/news/ เป็นหน้าเว็บที่ติดอันดับในการค้นหา และเราไม่สนว่าหน้าอื่นๆ จะติดอันดับหรือไม่ เราต้องทำการแจ้ง Google โดยใส่ Tag ที่ใส่เพิ่มลงไปใน Header HTML Tag
<link rel=”canonical” href=”http://www.seomodify.com/news/?>
โดยวางเข้าไปในส่วน <head> ของหน้าที่ไม่ต้องการให้ติดอันดับในการค้นหาคือหน้า http://www.seomodify.com/node/312 และ http://www.seomodify.com/content?id/312
(ซึ่งจริงๆแล้ว มันอาจจะเป็นหน้าเดียวกันก็ได้)
เท่านี้หน้าหลักของเราก็จะไม่โดน Google มองว่าเป็นหน้าที่ซ้ำกัน (Duplicate content) แล้ว ซึ่งจะส่งผลทำให้มีโอกาสติดอันดับการค้นหาที่ดีมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ เหมาะกับเว็บที่มี ข้อมูลซ้ำๆ กัน
ข้อห้าม
? ห้ามวาง Canonical ซึ่งมี URL เดียวกันในทุกๆหน้าของเว็บไซต์
(*ซึ่งเกิดจากการวาง Canonical ใน HTML ของ Template หลักของเว็บไซต์ ทำให้ Canonical ปรากฏในทุกหน้าบนเว็บไซต์)
? มี Canonical มากกว่า 1 tag ในหน้า HTML เดียวกัน
(*อาจจะเกิดจากการวาง tag ซ้ำกันเอง หรือเกิดจาก Plug-in ที่ใช้ใน CMS)
? ระวังเรื่อง Absolute URL (แบบเต็ม) และ Relative URL (แบบย่อ) ที่ใช้ใน Canonical
เช่น
Good : <link rel=canonical href=”http://www.aun-thai.co.th/services.html” />
Good : <link rel=canonical href=”/services.html” />
Bad : <link rel=canonical href=”aun-thai.co.th/services.html” />
? ระวังอย่าใส่ Canonical ในหน้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย เพราะจะทำให้หน้านั้นไม่สามารถแสดงในผลการค้นหา
ที่มา http://www.seomodify.com/seo/seo-3091/
Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top