ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


SEO กับ Keyword


SEO กับ Keyword


ใส่ keyword ในเว็บเพจตรงใหนดี ทำอันดับดี
1. ชื่อหน้าเพจ (Title) อันนี้สำคัญที่สุด ห้ามขาดหรือลืมใส่เด็ดขาด เพราะเป็นจุดที่ทำให้ Search Engine ทราบว่าเว็บไซต์คุณเกี่ยวกับอะไร Keyword ที่เตรียมไว้ควรเรียงลำดับความสำคัญหรือน้ำหนักจากซ้ายไปขวา
2. ชื่อหัวข้อของเนื้อหา (Heading tag) แนะนำให้ใช้ H1,H2,H3 เป็นต้น แต่ไม่ควรใส่ keyword ในทุกๆ H ใส่แค่ H1 หรือ H2 ก็พอ และในหนึ่งหน้าไม่ควรมี Heading ไม่เกิน 3 หัวข้อ
3. เนื้อหาในส่วนแรก (First Content) ใส่ Keyword ไว้ในตำแหน่ง 20 คำแรกโดยประมาณ ให้ชัดเจน หรืออาจจะใช้ตัวอักษรลักษณะเอียงก็ได้
4. ลิงค์เชื่อมโยงมาตรฐาน (Standard Text Link) คือการเชื่อมโยงในลักษณะ การใช้ Text link เป็นตัวเชื่อมโยง แล้วแทรก Keyword ผสมเข้าไปด้วย
5. เนื้อหาในส่วนสุดท้ายของหน้า (The last content) เน้นย้ำหรือใช้ในการสรุปเนื้อหา (แนะนำให้ใช้ tag คีย์เวิร์ด แทน คีย์เวิร์ด เพราะ Search Engine ชอบ HTML แบบเก่ามากกว่าแบบใหม่)
6. เมนูเลื่อนลง (Drop Down Menu) Drop down menu นี้เป็นที่ซ่อน Keyword ที่ดีอีกที่ที่ไม่ควรมองข้าม แต่ควรเลี่ยงการใช้คำสั่ง JavaScript ผสมลงไป
7. ชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ (Folder name, File name) ควรตั้งชื่อด้วย Keyword ที่สอดคล้องกับเนื้อหา หากต้องใช้ Keyword มากกว่า 1พยางค์ ควรใช้เครื่องหมาย “-” เป็นตัวคั่นกลาง มีผลต่อความรู้สึกคนค้นหา แต่ไม่มีผลมากกับการคำนวณอันดับของ Search Engine
8. คำอธิบายรูปภาพ (Images alt tag) ใช้ ALT tag เพื่อบอกให้ Search Engine รู้จักรูปภาพว่าเราต้องการสื่ออะไร ไม่แนะนำให้ยัด Keyword ลงไปมาก เพราะทำให้เป็น Spam ได้
9. คำอธิบาย ลิงค์ (Text link title) เทคนิคอันนี้คล้าย ๆ กับ ข้อ 8 แต่นำมาประยุกต์กับ text link แทน
10. Domain name หากชื่อที่จดนั้นเป็น Keyword จะทำให้ได้เปรียบเวลาค้นหาและการจัดอันดับเป็นอย่างมาก ดังนั้นควรเลือกชื่อการจด Domain name ให้ดี ๆ
11. ส่วนของเนื้อหา เน้นตัวหนา เน้น keyword ด้วย tag คีย์เวิร์ด ซัก 2-3 แห่ง แต่ต้องระวังไม่ใส่มากเกินไปเพราะทำให้เป็น Spam ได้อีกเช่นเดียวกัน
ที่มา http://www.hrtothai.com/Articles/Index/1204Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top