ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


วิธีเขียน Text Link


วิธีเขียน Text Link


ทำให้ข้อความที่ต้องการ>>เป็นลิงค์<<ในที่นี้จะสอนทำลิงค์เชื่อมโยงหน้าเว็บเพจก่อนนะคะ ก็คือ พอคลิกลิงค์แล้ว จะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่งค่ะ ดังนั้นใช้โค้ดคือ
<a href=”หน้าเว็บไซต์ที่ต้องการลิงค์“>ข้อความที่จะแสดง</a>
ย้ำ
เสิร์ชเอนจินให้ความสำคัญกับคุณภาพของลิงค์มากกว่าปริมาณ ปัจจัยที่เสิร์ชเอนจินใช้ตัดสินว่าลิงค์ในเว็บเพจใดมีคุณภาพคือ
- Pagerank ของหน้าเว็บเพจมากกว่า 3
ตรวจสอบ Pagerank:
http://www.prchecker.info/ (ตรวจสอบ Pagerank อย่างเดียว)
http://www.checkpagerank.net/ (ตรวจสอบ Pagerank และ Pagerank หลอกลวง)
- อายุและประวัติของโดเมน
เป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดคุณภาพของเว็บเพจที่อยู่ภายในโดเมน
ตรวจสอบอายุและประวัติของโดเมน:
http://www.domaintools.com
- Incoming Links
หน้าเว็บเพจได้รับการเชื่อมโยงจากหน้าเว็บที่เนื้อหาตรงกัน และมี Pagerank สูง
- Outgoing Links
หน้าเว็บเพจมีลิงค์ออกไม่มากและลิงค์ไปยังเว็บที่มีคุณภาพเท่านั้น
ที่มา http://imoschool.xn--72c6afaa9cs6da1c8mc7h.ws/textlinkContact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top