ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

การทำลิ้งค์เชื่อมโยงภายในหน้าเว็บเพจเดียวกัน

 


การทำลิ้งค์เชื่อมโยงภายในหน้าเว็บเพจเดียวกัน


การเชื่อมโยง เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเว็บไซต์ ทำให้ผู้ใช้เว็บสามารถที่จะคลิก Linkไปหาเรื่อง/ ข้อมูล/ภาพ ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงมีหลายรูปแบบ ถ้าแบ่งตามลักษณะการเชื่อมโยง เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจ และการเชื่อมโยงภายนอกเว็บเพจ นอกจากนี้ ยังสามารถที่จะแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1.การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจหน้าเดียวกัน
2.การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกัน
3.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
4.การเชื่อมโยงด้วยอีเมล์
5.การเชื่อมโยงด้วย Map Link
การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจหน้าเดียวกัน
การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจหน้าเดียวกัน เหมาะสำหรับเว็บเพจนั้น ๆ มีขนาดข้อมูลยาวมาก เวลาดูข้อมูลต้องใช้เมาส์คลิกเลื่อนแถบ Scrollbar เราสามารถกำหนดจุดลิงค์ได้ โดยคลิกที่ข้อความข้างบน แล้วกระโดดไปหาข้อมูลที่อยู่ด้านล่าง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บได้ ดังตัวอย่าง เราจะใช้ข้อความเป็นตัวลิงค์ โดยเมื่อเราคลิกที่ คำว่า "วิสัยทัศน์" ก็จะกระโดดไปที่ข้อมูลเรื่อง "วิสัยทัศน์" ซึ่งอยู่ด้านล่างของเว็บเพจ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนได้ดังนี้
1.กำหนดจุด Anchor ในที่นี้ คือหัวข้อเรื่อง วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นข้อมูลอยู่ด้านล่าง โดยคลิกตั้งเคอร์เซอร์หน้าหัวข้อ วิสัยทัศน์
2.คลิกเมาส์ปุ่มรูปสมอเรือ ที่อยู่ในกลุ่มเครื่องมือ Common เพื่อกำหนดให้หัวข้อนี้ เป็นจุดเชื่อมโยง
3.จะปรากฏหน้าจอ Named Anchor ให้ตั้งชื่อจุดเชื่อม Anchor name ในที่นี้ตั้งชื่อว่า vision เมื่อตั้งชื่อแล้ว กดปุ่ม OK
4.เมื่อคลิกปุ่ม OK แล้ว จะเกิดสัญลักษณ์สมอเรือ หน้าหัวข้อ วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นการแสดงว่า ได้กำหนดจุดการเชื่อมโยงแล้ว
5.ต่อไป ให้กำหนดข้อความที่จะเป็นตัวคลิกลิงค์ แล้วกระโดดมาหาจุดเชื่อมโยง คือ หัวข้อวิสัยทัศน์ ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้
หมายเลข 1 ให้เราคลิกป้ายข้อความ วิสัยทัศน์ ซึ่งอยู่ด้านบน เป็นเรื่องแรกในแถบสารบัญ
หมายเลข 2 ใส่คำสั่ง ในช่อง Link คือ เครื่องหมาย # และตามด้วยชื่อจุด Anchor คือ vision แล้วกด Enter เพื่อตกลงการลิงค์ข้อความ
6.บันทึก แล้วทดสอบดู โดยกด < F12> แล้วคลิกที่ข้อความ วิสัยทัศน์ ก็จะกระโดดมาที่หัวข้อวิสัยทัศน์ จุดลิงค์ที่ตั้งไว้ ตามต้องการ
ข้อสำคัญ เรากำหนดชื่อ Anchor ว่าอะไร เวลาพิมพ์ในช่อง Link ต้องพิมพ์สะกดให้ถูกเหมือนที่ตั้งชื่อไว้ และอย่าลืมเครื่องหมาย # อยู่ข้างหน้าชื่อด้วย จะลิงค์ได้ตามต้องการ
ที่มา http://www.crnfe.ac.th/dream8/unit6/dww_unit6_01.html
Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top