ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


การทำลิ้งค์เชื่อมโยงภายในหน้าเว็บเพจเดียวกัน


การทำลิ้งค์เชื่อมโยงภายในหน้าเว็บเพจเดียวกัน


การทำลิ้งค์เชื่อมโยงภายในหน้าเว็บเพจเดียวกันนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้กับหน้าเว็บเพจที่มีเนื้อหาขนาดยาว (หลายบรรทัด) เพื่อให้ผู้อ่านสามารถคลิ๊กที่หัวข้อที่ต้องการอ่านได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา เลื่อนหน้าเว็บเพจเพื่อค้นหา ตัวอย่างที่นำมาแสดงนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นเว็บเพจที่มีขนาดยาว แต่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ
1. <A HREF="#history">ประวัติความเป็นมา</A><br>
2. <A HREF="#operation">รูปแบบทั่วไปและลักษณะของ Web</A><br>
3. <A HREF="#referance">คำขอบคุณ</A><p>

1. <A NAME="history">ประวัติความเป็นมา</A><br>
ประมาณปลายปี พ.ศ. 2539 เมื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น (อันที่จริงมีมาก่อนหน้านั้นแล้ว แต่จำกัดอยู่ในวงแคบ) ข้าพเจ้า (นายทะเบียน) ก็ได้เป็นผู้หนึ่งที่สนใจและเริ่มศึกษาวิธีการใช้งานตลอดจนวิธีการเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML จนสามารถมีเว็บไซต์เป็น ของตนเองได้ ซึ่งเว็บไซต์แรกที่ทำขึ้นนั้น เป็นเว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดเพลงไทยเดิมในรูปแบบของ Midi (ตำหนักเพลงไทยเดิม) และรูปภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเทศไทย โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ เพราะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว Web Browser (IE) ยังแสดงผลภาษาไทยได้ไม่ค่อยดีนัก ....<p>
2. <A NAME="operation">รูปแบบทั่วไปและลักษณะของ Web</A><br>
รูปแบบของการนำเสนอโดยทั่วไป ส่วนใหญ่จะเน้นการให้ความรู้ และบริการ แด่สมาชิก ซึ่งได้แก่ การสอนเขียนเว็บเพจด้วย HTML, การทำเว็บ เพจให้ดูมีชีวิตชีวาด้วย JavaScript, การสมัครขอพื้นที่ฟรีเพื่อจัดทำเว็บไซต์ (Hypermart), การจดโดเมนเนม, การย้ายโดเมนเนม (Hypermart) การโปรโมทเว็บไซต์, การหารายได้จากเว็บไซต์, บริการเว็บเบสอีเมล์ฟรี, บริการส่งบัตรอวยพร, บริการกระดานข่าว, บริการกระดานซื้อ-ขาย, บริการ กระดานรับสมัครงาน, แหล่งรวมบริการฟรีต่าง ๆ สำหรับเว็บมาสเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย...<p>
3. <A NAME="referance">คำขอบคุณ</A><br>
หากท่านเป็นอีกผู้หนึ่ง ที่รู้สึกชื่นชอบและสนับสนุนเว็บเพจภาษาไทย หรือต้องการเผยแพร่เว็บเพจภาษาไทยของท่านเอง ชมรมเว็บเพจไทย มีความยินดีที่จะขอเชิญท่านร่วม สมัครเป็นสมาชิกฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น และหากท่าน ต้องการทราบข่าวสาร การอัพเดทไซท์ และข่าวสารอื่น ๆ ที่ เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้ง ที่อยู่อีเมล์ ของท่านด้วยครับ (ชมรมฯ จะส่ง จดหมายข่าว ให้กับเฉพาะสมาชิกที่ต้องการ เท่านั้น) อนึ่งสำหรับท่านที่เป็นเว็บมาสเตอร์ ขอเชิญแลกเปลี่ยนลิงค์กันได้ครับ...<p>
</BODY>
</HTML>
ผลลัพธ์ที่ได้
กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ
1. ประวัติความเป็นมา
2. รูปแบบทั่วไปและลักษณะของ Web
3. คำขอบคุณ

1. ประวัติความเป็นมา
ประมาณปลายปี พ.ศ. 2539 เมื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น (อันที่จริงมีมาก่อนหน้านั้นแล้ว แต่จำกัดอยู่ในวงแคบ) ข้าพเจ้า (นายทะเบียน) ก็ได้เป็นผู้หนึ่งที่สนใจและเริ่มศึกษาวิธีการใช้งานตลอดจนวิธีการเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML จนสามารถมีเว็บไซต์เป็น ของตนเองได้ ซึ่งเว็บไซต์แรกที่ทำขึ้นนั้น เป็นเว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดเพลงไทยเดิมในรูปแบบของ Midi (ตำหนักเพลงไทยเดิม) และรูปภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเทศไทย โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ เพราะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว Web Browser (IE) ยังแสดงผลภาษาไทยได้ไม่ค่อยดีนัก ....
2. รูปแบบทั่วไปและลักษณะของ Web
รูปแบบของการนำเสนอโดยทั่วไป ส่วนใหญ่จะเน้นการให้ความรู้ และบริการ แด่สมาชิก ซึ่งได้แก่ การสอนเขียนเว็บเพจด้วย HTML, การทำเว็บ เพจให้ดูมีชีวิตชีวาด้วย JavaScript, การสมัครขอพื้นที่ฟรีเพื่อจัดทำเว็บไซต์ (Hypermart), การจดโดเมนเนม, การย้ายโดเมนเนม (Hypermart) การโปรโมทเว็บไซต์, การหารายได้จากเว็บไซต์, บริการเว็บเบสอีเมล์ฟรี, บริการส่งบัตรอวยพร, บริการกระดานข่าว, บริการกระดานซื้อ-ขาย, บริการ กระดานรับสมัครงาน, แหล่งรวมบริการฟรีต่าง ๆ สำหรับเว็บมาสเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย...
3. คำขอบคุณ
หากท่านเป็นอีกผู้หนึ่ง ที่รู้สึกชื่นชอบและสนับสนุนเว็บเพจภาษาไทย หรือต้องการเผยแพร่เว็บเพจภาษาไทยของท่านเอง ชมรมเว็บเพจไทย มีความยินดีที่จะขอเชิญท่านร่วม สมัครเป็นสมาชิกฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น และหากท่าน ต้องการทราบข่าวสาร การอัพเดทไซท์ และข่าวสารอื่น ๆ ที่ เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้ง ที่อยู่อีเมล์ ของท่านด้วยครับ (ชมรมฯ จะส่ง จดหมายข่าว ให้กับเฉพาะสมาชิกที่ต้องการ เท่านั้น) อนึ่งสำหรับท่านที่เป็นเว็บมาสเตอร์ ขอเชิญแลกเปลี่ยนลิงค์กันได้
อธิบายคำสั่ง

ส่วนที่ 1 กำหนดข้อความลิ้งค์ (ต้นทาง)
<A แท็กคำสั่งเริ่มต้นเพื่อบอกเบราส์เซอร์ให้รู้ว่านี่คือลิ้งค์
HREF="#ชื่อหัวข้อ" ชื่อหัวข้อหรือตำแหน่ง ของข้อความที่ต้องการลิ้งค์ (ต้องระบุ)
> อย่าลืมปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย ">" นี้ทุกครั้ง
ข้อความ ข้อความที่ใช้แสดงว่านี่คือลิ้งค์
</A> แท็กปิดท้ายข้อความลิ้งค์
ส่วนที่ 2 กำหนดชื่อหรือตำแหน่งของลิ้งค์ (ปลายทาง)
<A แท็กคำสั่งเริ่มต้นเพื่อบอกเบราส์เซอร์ให้รู้ว่านี่คือลิ้งค์
NAME="ชื่อหัวข้อ" ชื่อหัวข้อหรือตำแหน่งปลายทางของลิ้งค์ (ต้องระบุ)
> อย่าลืมปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย ">" นี้ทุกครั้ง
ข้อความ ข้อความที่ใช้แสดงเป็นหัวข้อและตำแหน่งปลายทาง
</A> แท็กปิดท้ายข้อความลิ้งค์
ที่มา http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/html/page17.html
Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top