ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

เขียนบทความseo


เขียนบทความseo อย่างไร! ให้โดนใจกูเกิ้ล และผู้อ่านมากที่สุด


บทความseo ที่กูเกิ้ลต้องการ
แนวทางการในการเขียนบทความseo สำหรับเพิ่มค่าคะแนนseoแบบ Onpage เสียก่อน ซึ่งหากเราเข้าไปศึกษาจากบทเรียนของทางกูเกิ้ลเอง จะพบว่า หัวใจสำคัญของการเขียนบทความseo ที่กูเกิ้ลต้องการมากที่สุด คือการเขียนเนื้อหาที่โดนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน มีการใส่ภาพเพื่อการอธิบายหรือการใส่วีดีโอคลิป เพื่อการอธิบายบทความให้มากขึ้น ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่า กูเกิ้ลให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่เขียนให้ผู้อ่านโดยตรง สำคัญกว่าบทความseo ที่มีการออกแบบขึ้นมาเพื่องานseoเฉพาะ แต่แน่นอนว่า หลักการกว้างๆนี้ อาจไม่เพียงพอต่อการนำมากำหนดเป็นโครงบทความseo ที่ดี ดังนั้นหากเราจะสนใจไปเฉพาะในส่วนของโครงสร้างseo สำหรับบทความแล้ว ประเด็นต่อไปนี้ บก.สรุปออกมาจาก SEO Yoast Plugin สำหรับใช้เป็น KPI ในการวัดระดับประสิทธิภาพของบทความseo นะครับ โดย KPI มีดังต่อไปนี้
1.ตั้งชื่อบทความ โดยให้ Keyword นั้นปรากฏในส่วนหน้าของบทความก่อน
ข้อแรกคือ ให้เราทำการตั้งชื่อบทความ โดยให้ส่วนหน้าของชื่อเรื่องนั้น เป็น Keyword ที่เราต้องการให้ติดอันดับก่อน ตัวอย่างเช่นหากเรากำลังเขียนบทความ โดยใช้ Keyword คำว่า “เขียนบทความseo” อย่างนี้เวลานำมาตั้งเป็นชื่อของบทความ จะได้ดังนี้คือ
แบบที่ 1 “เขียนบทความseo อย่างไรให้โดนใจกูเกิ้ล”
แบบที่ 2 “โคตรเทคนิค เขียนบทความseo ที่ดันเว็บสู่หน้าแรกอย่างรวดเร็ว”
แบบที่ 3 “เรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความseo”
2.ชื่อบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 62 ตัวอักษร
ชื่อบทความที่มีผลต่อseo ดีที่สุดนั้นต้องมีความยาวไม่เกิน 62 ตัวอักษรนะครับ เพราะความยาวของตัวอักษรนี้ จะไปปรากฎในหน้า SERPs ของกูเกิ้ล ซึ่งหากเราตั้งชื่อที่ยาวมากกว่านี้ จะส่งผลให้เกิดการตัดคำที่หน้าแรกของ Google และนั่นทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจว่า ลิ้งค์ที่อ่านนั้นต้องการสื่อความหมายอะไรกันแน่ ดังนั้นเน้นๆเลยคือไม่เกิน 62 ตัวอักษร
3.แบ่งเว้นวรรคตรง Keyword เสมอสำหรับชื่อเรื่อง
กลยุทธ์พิเศษ ในการทำให้บทความseo นั้นสามารถติดหน้าแรกได้อย่างรวดเร็วคือ การใช้เทคนิคแบ่งคำ Keyword โดยการเว้นวรรคหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น
แบบที่ 1 “เขียนบทความseo_ อย่างไรให้โดนใจกูเกิ้ล”
แบบที่ 2 “โคตรเทคนิค_เขียนบทความseo_ที่ดันเว็บสู่หน้าแรกอย่างรวดเร็ว”
แบบที่ 3 “เรียนรู้เทคนิคการ_เขียนบทความseo”
4.ใส่ Keyword ไม่เกิน 1-2 คำในชื่อเรื่องเท่านั้น
ประเด็นต่อมาคือ จำนวนkeyword ที่นำมาใช้ในการใส่เข้าไปที่ชื่อเรื่องนั้น ไม่ควรเกินกว่า1-2 คำเท่านั้น เพราะหากมีความยาวที่มากเกินกว่านี้แล้ว สุดท้ายจะส่งผลให้เกิดการ spam keyword ส่งผลให้คุณนั้นไม่สามารถทำอันดับได้ครับ ดังนั้นเน้นๆเพียงแค่ 1-2 คำเท่านั้นพอแล้ว
5.แบ่งหน้ากระดาษออกเป็นสามส่วนเสมอ
ต่อมาคือ การแบ่งหน้าของบทความseo ออกเป็นสามส่วนเสมอ ได้แก่ส่วนของการเกริ่นนำ ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนของการสรุป โดยมีการแบ่งสัดส่วนของการเขียนออกเป็นดังต่อไปนี้คือ
ส่วนเกริ่นนำ ประมาณ 30% ของเนื้อหาบทความ
ส่วนเนื้อหาย่อย ประมาณ 60% ของเนื้อหาบทความ
ส่วนสรุป ประมาณ 10% ของเนื้อหาบทความ
และในทุกๆพารากราฟนั้น ต้องมีการเว้นวรรค 1 บรรทัดเสมอๆ เพื่อให้ผู้อ่านนั้นสามารถอ่านบทความได้อย่างง่ายดาย และรู้ประเด็นของเนื้อหาในแต่ละช่วงว่าเป็นอย่างไร และมีใจความสำคัญของในแต่ละส่วนอย่างไรด้วย
6.เทคนิคการเขียนบทความseo ส่วนเกริ่นนำ
สำหรับเทคนิคการเขียนบทความseoในส่วนของการเกริ่นนำนั้น ให้เน้นไปที่การกล่าวถึงภาพรวมของเนื้อหาที่เราจะเขียนออกไป หรืออาจเป็นเรื่องของการเร้าอารมณ์ให้ผู้อ่านอยากอ่านเนื้อหาในส่วนของเนื้อหาย่อยก็ได้ แต่หัวใจสำหรับการเขียนตรงประเด็น เกริ่นนำนี้คือ
6.1ใส่ Keyword เข้าไปอย่างน้อย 2-3 คำ
6.2ทำตัวหนา ในส่วนของKeyword ไม่เกิน 3 คำ
6.3กระจ่ายKeyword ให้อยู่ในส่วนของเนื้อหาเกริ่นนำอย่างสมดุล
6.4ไม่ต้องทำการเคาะย่อหน้า
ตัวอย่างเช่น Keyword “ความสำเร็จ”
ในปัจจุบันนี้หนุ่มสาวต่างเข้าสู่ภาวะของการเร่งรีบในการทำงาน และการสร้างความสำเร็จ ดังนั้นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการแสวงหาความสำเร็จนั่นคือ การดูแลตนเองทั้งในด้านสุขภาพ และด้านของภาวะจิตใจ ดังนั้นหากคุณปรารถนาและกระหายในความสำเร็จแล้ว บทความนี้จะขอเสนอแนวคิดง่ายๆในการบริการสุขภาพการและใจเพื่อความสำเร็จของคุณ ที่เมื่ออ่านจบแล้ว สามารถปฏิบัติได้ทันที มีวิธีการอย่างไรบ้าง ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
7.การเขียนเนื้อหาในส่วนของเนื้อหาย่อย
ในส่วนของการเขียนเนื้อหาย่อยนั้น ให้เราทำการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ซึ่งจะช่วยให้เรานั้นสามารถสร้างเนื้อหาที่ดีและเป็นประโยชน์ต่องานเขียนบทความseo ได้อย่างไม่ยากนัก
สูตรการเขียนจะเป็นดังนี้
7.1เขียนเนื้อหาในรูปแบบของหัวข้อย่อยเสมอๆ
7.2เว้นวรรคทุกบรรทัดหัวข้อย่อย
7.3อย่าพยายามใส่เลขนำหน้าหัวข้อย่อย
7.4รักษาความสวยงาม และความสมดุลของบรรทัดไว้
7.5ใส่ตัวหนาได้ไม่เกิน 1 ที่สำหรับ Keyword
7.6พยายามให้มี Keyword กระจายไปให้ทั่วทั้งบทความ
7.7หัวข้อย่อยแต่ละตัวให้ตั้งเป็นตัวหนา (bold) และมีขนาดที่ H2 เสมอ
8.การเขียนบทความseoในส่วนของการสรุป
ส่วนสุดท้ายของการเขียนบทความseo คือการเขียนเนื้อหาในส่วนของการสรุป ซึ่งแน่นอนว่าส่วนนี้นั้น เป็นส่วนที่อธิบายถึง บทสรุปของการทำหรือปฏิบัติตามแนวของบทความ ซึ่งเป็นเสมือนจุดสุดท้ายที่ให้ผู้อ่านนั้นได้ระลึก หรือว่าได้เห็นความสำคัญของบทความนี้มากยิ่งขึ้น โดยหลักคือเขียนเพียง 10% ของจำนวนบทความทั้งหมดเท่านั้น
9.แทรกรูปภาพเข้าไปด้วยเสมอ
ทุกครั้งที่เราเขียนบทความลงไปในเว็บไซต์ ให้เรานั้นทำการแทรกรูปภาพ ที่มีการตั้งชื่อไฟล์ภาพ เป็นชื่อ Keyword และตั้งชื่อ Keyword ลงไปอีกครั้งในช่องค่า Alt การทำแบบนี้จะช่วยดันอันดับบทความของเรา ให้ขึ้นหน้าแรกโดยใช้เวลาเพียงไม่นานเลย
ที่มา http://www.articleheros.com/Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top