ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


Domain Name Expried


ลืมต่ออายุโดเมน


เกิดอะไรขึ้นหลังจากลืมต่ออายุโดเมน

ในการจะมีเว็บไซต์สักเว็บไซต์ จำเป็นต้องมีบริการ และค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำต่อเนื่องเพื่อให้เว็บไซต์ของเราออนไลน์ อยู่ 2 อย่าง คือบริการจดทะเบียนโดเมนเนม และบริการเว็บโฮสติ้ง ซึ่งทั้ง 2 จะมีระยะเวลาในการจ่ายค่าบริการแตกต่างกันไป โดยโดเมนเนมจะมีค่าบริการแบบรายปี แต่สำหรับค่าบริการเว็บโฮสติ้ง ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกชำระแบบไหน มีตั้งแต่ชำระแบบ รายเดือน 3เดือน 6เดือน รายปี หรือมากกว่า 1 ปี ซึ่งอาจจะเป็นการใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดียวกัน หรือแยกกันก็ได้
ในกรณีที่ใช้บริการทั้ง 2 กับผู้ให้บริการรายเดียวกันเมื่อถึงเวลาที่ต้องชำระค่าบริการคงไม่มีปัญหา หรือข้อผิดพลาดมากนัก เนื่องจากผู้ให้บริการก็จะเรียกเก็บค่าบริการพร้อมๆ กัน หรือค่อยตรวจสอบวันครบกำหนดชำระค่าบริการให้อย่างละเอียดเพราะเราเป็นลูกค้าของเขาทั้ง 2 บริการ แต่หากเราใช้บริการกับผู้ให้บริการ 2 ราย สำหรับ 2 บริการ คือแยกว่าจดทะเบียนโดเมนเนมกับผู้ให้บริการรายหนึ่ง และใช้บริการเว็บโฮส์ติ้งกับอีกผู้ให้บริการหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้เราจะต้องคอยจำ หรือตรวจสอบว่าบริการของเราหมดอายุเมื่อไหร่ เพราะถึงแม้ว่าผู้ให้บริการทั้ง 2 จะมีระบบแจ้งเตือน หรือมีการเรียกเก็บค่าบริการ เมื่อใกล้หมดอายุบริการอยู่แล้ว แต่เพราะเป็นการแยกใช้บริการจาก 2 ผู้ให้บริการอาจทำให้เราเข้าใจผิดว่าเราชำระแล้ว แต่อาจจะชำระเพียงบริการเดียว กว่าจะรู้อีกทีเว็บไซต์เราก็เข้าไม่ได้แล้ว ปัญหาที่ตามมาคือต้องมาหาสาเหตุว่าทำไมเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ ทั้งที่จริงหากเรามีการต่ออายุทั้ง 2 บริการต่อเนื่องไม่ขาดก็ไม่เกิดปัญหานี้

ดังนั้นเมื่อรู้ว่าโดเมนเนมของเราหมดอายุ ควรรีบดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบวันหมดอายุที่ถูกต้องอีกครั้งที่ระบบ Whois ระบบนี้จะมีอยู่ที่เว็บไซต์ผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม และผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งทุกเว็บ หรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะ เช่น www.domaintools.com เพื่อที่จะได้รู้ถึงวันหมดอายุที่แท้จริง เพราะบางครั้งเราจดทะเบียนไว้หลายชื่อ หรือจดทะเบียนโดเมนเนมไว้นานแล้ว ก็อาจจำไม่ได้ หรือจำผิดจำถูกสลับกันได้
2. เมื่อตรวจสอบจนรู้วันหมดอายุที่แท้จริงแล้ว ก็ตรวจสอบผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมด้วย โดยการดูที่ระบบ Whois เช่นเดียวกัน ดูที่ Technical contact เพื่อจะได้ทราบว่าโดเมนเนมของเราจดทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการใด หลังจากนั้นก็ติดต่อไปยังอีเมลล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุ เพื่อติดต่อขอต่ออายุโดเมนเนม เมื่อชำระค่าบริการแล้ว ผู้ให้บริการก็จะดำเนินการต่ออายุให้ กรณีที่โดเมนเนมหมดอายุแล้ว ระบบจะใช้เวลาประมาณ 4-6 ชม. เพื่ออัพเดทข้อมูล และกลับมาใช้งาน (เข้าเว็บฯ และรับ ส่งอีเมลล์) ได้อีกครั้ง
สำหรับการต่ออายุโดเมนเนมสามารถดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอหมดอายุ (แนะนำให้ต่ออายุก่อนหมดอายุประมาณ 60 วัน) เพราะถ้าโดเมนเนมหมดอายุเกินกว่า 30 วัน จะต้องเสียค่าบริการในการต่ออายุโดเมนเนมมากกว่าปกติ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย) เนื่องจากโดเมนเนมจะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า Redemption Grace Periods เป็นช่วงที่ระบบยังคงให้สิทธิ์เจ้าของโดเมนเนมมีสิทธิ์ต่ออายุ แต่ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากเข้าสู่ช่วงที่ระบบกักโดเมนเนมไว้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเตรียมลบโดเมนเนมออกจากระบบ สำหรับช่วงอายุของโดเมนแต่ละช่วงอายุสามารถดูได้ที่ http://www.icann.org/en/resources/registrars/gtld-lifecycle (ข้อมูลจาก Internet Corporation For Assigned Names and Numbers หรือองค์กรที่ดูแลโดเมนเนมของโลก) ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ โดเมนเนมหมดอายุต้องเสียค่าต่อในราคาแพง หรือโดเมนเนมหมดอายุจนถูกลบออกจากระบบเป็นโดเมนเนมว่าง แล้วถูกคนอื่นจดไป ตรวจสอบโดเมนเนมของท่านตั้งแต่วันนี้ที่ www.domaintools.com และหากใกล้หมดอายุก็รีบดำเนินการตามขั้นตอนที่แนะนำข้างต้นได้เลย
ที่มา http://www.hostsearch.co.th/Thailand-web-hosting-articles/


Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top