ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

ติดป้ายกำกับอีเมลใน Inbox


ติดป้ายกำกับอีเมลใน Inboxคุณสามารถจัดหมวดหมู่อีเมลด้วยป้ายกำกับ เพื่อให้สามารถดูประเภทอีเมลที่เข้ามาในกล่องจดหมายของคุณได้อย่างรวดเร็ว
วิธีการทำงานของป้ายกำกับ
Inbox สามารถช่วยคุณจัดระเบียบอีเมลตามหัวข้อโดยใช้ป้ายกำกับ Inbox มีป้ายกำกับที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น การเงินและโซเชียล แต่คุณสามารถใช้ป้ายกำกับและตัวกรองที่ได้ตั้งค่าไว้ใน Gmail
Inbox สามารถเพิ่มป้ายกำกับหลายป้ายในอีเมลหนึ่ง ดังนั้นคุณจึงจะเห็นป้ายกำกับ
ในป้ายกำกับของกลุ่มอีเมลแต่ละรายการในกล่องจดหมาย
ในป้ายกำกับแต่ละรายการในเมนู เมนู
เมื่อเปิดป้ายกำกับ ระบบจะแสดงอีเมลทั้งหมดในป้ายกำกับนั้น
ที่มา https://support.google.com/inbox/answer/6067566?hl=thContact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top