ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

ตั้งค่าการค้นหาไซต์ SEO


ตั้งค่าการค้นหาไซต์ ทำอย่างไร

หลักการตั้งค่าการค้นหาไซต์
1.ต้องมีการตั้งค่าการค้นหาไซต์สำหรับแต่ละข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้การรายงานที่คุณต้องการดูกิจกรรมการค้นหาของผู้ใช้ วิธีการตั้งค่าการค้นหาไซต์สำหรับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้มีดังนี้
2.ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Analytics ของคุณ
3.ไปที่ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการตั้งค่าการค้นหาไซต์ คลิกการตั้งค่าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้
4.ในการตั้งค่าการค้นหาไซต์ ตั้งค่าการติดตามการค้นหาไซต์เป็นเปิด
5.ในช่องพารามิเตอร์การค้นหา ป้อนคำที่กำหนดให้เป็นพารามิเตอร์การค้นหาภายใน เช่น "term,search,query" ในบางครั้งคำอาจเป็นเพียงตัวอักษร เช่น "s" หรือ "q" ป้อนพารามิเตอร์ได้สูงสุด 5 ตัว แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค อ่านวิธีระบุพารามิเตอร์การค้นหาที่ด้านล่าง
6.เลือกว่าคุณต้องการให้ Analytics ตัดพารามิเตอร์การค้นหาออกจาก URL หรือไม่ ซึ่งจะตัดเฉพาะพารามิเตอร์ที่คุณระบุ แต่ไม่ตัดพารามิเตอร์อื่นๆ ใน URL เดียวกัน
7.เลือกว่าคุณจะใช้หมวดหมู่ เช่น เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อปรับแต่งการค้นหาไซต์หรือไม่
-หากคุณเลือกไม่ จะถือว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
-หากคุณเลือกใช่:
-ในช่องพารามิเตอร์หมวดหมู่ ป้อนตัวอักษรที่กำหนดให้เป็นหมวดหมู่การค้นหาภายใน เช่น "cat, qc,"
-เลือกว่าคุณต้องการให้ Analytics ตัดพารามิเตอร์หมวดหมู่ออกจาก URL ของคุณหรือไม่
-โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้จะตัดเฉพาะพารามิเตอร์ที่คุณระบุเท่านั้น และจะไม่ตัดพารามิเตอร์อื่นๆ ใน URL เดียวกัน ซึ่งมีการทำงานเหมือนกับการยกเว้นพารามิเตอร์การค้นหาใน URL ในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้หลัก หากคุณตัดพารามิเตอร์หมวดหมู่ออกจากข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้การค้นหาไซต์ คุณจะไม่ต้องยกเว้นพารามิเตอร์เหล่านี้จากข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้หลักอีก
คลิกใช้
ที่มา https://support.google.com/analytics/answer/1012264?hl=thContact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top