ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

Sitemap and Robotes.txt SEO


หลักการทำ SEO เรื่องของ Sitemap และ Robotes.tet


Sitemap คือ แผนที่ของเว็บไซต์ หรือ แผนผังเว็บไซต์ โดยในเว็บไซต์จะต้องอธิบายโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ว่าเว็บไซต์ของเรานั้นมีลิงค์มากน้อย อย่างไรบ้าง และ sitemap จะต้องจัดให้อยู่อย่างเป็นหมวดหมู่ด้วย
รู้จักประเภทของ Sitemap
เหตุผลที่เราต้องแบ่งประเภทของ Sitemap นี้เพราะว่าเว็บไซต์ที่ดีควรจะมี Sitemap เพื่อให้ ผู้ใช้งานทั่วไปอ่าน และ Search Engine อ่าน ดังนั้นการทำเว็บไซต์ที่ดีจึงควรมี Sitemap ทั้งสองรูปแบบ ซึ่งปกติแล้วหากเราต้องการสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อ Search Engine เราจะต้องทำให้ Sitemap ของเราอยู่ในรูปแบบของภาษา XML เพราะจะทำให้ Bot หรือ Spider ของ Search Engine สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ว่านี้คือ Sitemap
ขอยกตัวอย่าง Sitemap ในรูปแบบ XML ที่ถูกต้อง
http://www.seomodify.com/post-sitemap.xml
สำหรับ Sitemap ของผู้ใช้งานทั่วไปก็ควรจะเป็นหน้าที่เรียบง่าย ที่ดูแล้วเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมดได้ว่าเว็บไซต์นี้มีอะไรบ้าง และทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงหน้า Sitemap นี้ได้โดยง่าย
ตัวอย่างเช่น
http://www.google.com/sitemap.html
ที่มา http://www.seomodify.com/seo/seo-2931/Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top