ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

Uptime คืออะไร


Uptime คืออะไร


System Uptime หรือ คนส่วนใหญ่จะใช้ว่า ค่า Uptime
ความหมายของคำว่า Uptime คือ จำนวนระยะ เวลา ที่ Server หรือ Host ไม่เคย Restart ไม่เคยดับ ไม่เคยล่ม ไม่เคยเกิดปัญหาการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ คิดรวมเป็นระยะเวลาเท่าใด
พูดให้เข้าใจง่ายๆคือ ระยะเวลาตั้งแต่ทำการเปิดเครื่อง Server มาจนถึงปัจจุบัน มีการล่มของ Server หรือ Host เป็นระยะเวลานานเท่าใด
ดังนั้น Uptime 99.99% ที่ผู้ให้บริการ Server และ Web Hosting ต่างโฆษณาไว้ จึงหมายถึง ระยะเวลาของ Server ที่ผู้ให้บริการได้เปิดเครื่อง Server มาตั้งแต่แรกเริ่ม แล้วนำมาหักลบระยะเวลาที่ Server เคยล่มไปทั้งหมด คำนวณออกมาแล้ว ต้องได้ค่าไม่ต่ำกว่า 99.99% ถ้าเปรียบเทียบเป็นระยะเวลา 1 ปี หากจะทำให้ได้ค่า Uptime 99.99% นั้น Server จะล่มได้เพียงไม่เกิน 52 นาที เท่านั้น
Web Site ที่ใช้ในการตรวจสอบค่า Uptime คือ http://host-tracker.com/ วิธีการดูค่า Uptime ที่ได้นั้น ควรดูให้ชัดเจนด้วยว่า ค่าที่ได้นั้น เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ เพราะผู้ให้บริการ Server ต่างๆ สามารถ Reset ค่า Uptime ได้เอง หาก ผู้ให้บริการ Server เคยเกิดปัญหา Server ล่มมา แต่ได้ทำการ Reset Uptime แล้ว ก็จะทำให้ค่า Uptime ที่วัดได้ กลายเป็น 100% อีกครั้ง แต่ในบางครั้ง ปัญหาที่ทำให้ค่า Uptime ตกนั้น อาจไม่ได้เกิดจาก Server ของผู้ให้บริการรายนั้นๆเองก็เป็นได้ อาจเกิดจาก Server Inter ของทาง Web Site http://host-tracker.com/ เกิดมีปัญหาเสียเอง จนทำให้ถูกมองว่า Server ของผู้บริการนั้นๆ เกิดปัญหาล่ม ทำให้จัดเก็บค่า Uptime ตกต่ำลงไปเอง
สรุปแล้ว ค่า Uptime ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บริการ Server และ Web Hosting แต่ก็ต้องดูถึงปัจจัยอื่นด้วย เพราะ ตามปกติแล้ว ปัญหา Server ล่ม เป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ควรวัดค่า Uptime ได้น้อยกว่า 99% และควรเลือกผู้ให้บริการ Server และ Web Hosting ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด ส่วนมากแล้ว Server ที่เป็น brand name อย่างเช่น IBM , HP , Dell จะเกิดปัญหา Server ล่ม น้อยกว่า Server แบบประกอบขึ้นมาเอง เพราะมีความเสถียรที่มากกว่า
ที่มา http://cymiz.com/forum/index.php?topic=2206.0