ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


ข้อดีของโดเมนภาษาไทย


ข้อดีของโดเมนภาษาไทย


แน่นอนว่า ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่สั้นๆ หรือ สวยๆ ถูกจดหมดไปแล้ว ทำให้ร้านค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่สามารถจดชื่อนั้นได้ เช่นกัน
จะดีแค่ไหนถ้าเว็บของคุณติดอันดับ Search Engine ที่ได้รับความนิยมในคนไทยคือ Google หากชื่อของคุณอยู่ติดอันดับในการค้นหา เช่น จำหน่ายเสื้อผ้า
ก็จะเจอเว็บของคุณอยู่เป็นอันดับต้นๆ
1.กลุ่มลูกค้าของคุณจะค้นหาข้อมูล ก็จะต้องค้นหาด้วยคำภาษาไทย ก็สามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์
2.ทั้งผู้ค้นหาและผู้จัดทำ เพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
3.ชื่อโดเมนเป็น Keyword โดยตรง นำไปทำ SEO ก็สามารถทำได้ง่าย ยิ่งหากชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณมีคู่แข่งมากมาย
4.เพื่อจดจำง่ายยิ่งขึ้น ได้ชื่อที่ต้องการเราจะสามารถตั้งชื่อโดเมนโดยใช้ตัวอักษรที่นอกเหนือจากอักขระที่กล่าวมาข้างต้นได้
ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ตัวอักษรภาษาไทย อันหมายรวมถึงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ในภาษาไทยในการกำหนดชื่อโดเมน เป็นต้น
5.สำหรับชื่อโดเมนเนมที่สะกดแบบภาษาอังกฤษได้ยาก หรือมีวิธีการสะกดหลายวิธี อย่างเช่น คำว่า จดโดเมน.com, สยาม.com, ลาดพร้าว.com,
คำสะกด จำได้ง่ายกว่าคำว่า Jotdomain.com, Siam.com, Latprao.com ตามลำดับ เพราะอาจจะเขียนได้หลายแบบ เช่น Joddomain, syam, Ladprao
ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าเข้าผิดเว็บได้
6.สามารถบอกต่อได้โดยชื่อภาษาไทยได้เลยเช่น เสื้อผ้า.com ทำผม.com เสริมสวย.com ทัวร์ในไทย.com เป็นต้น
7.การจดชื่อภาษาไทย ง่ายต่อการจดจำชื่อสำหรับคนไทย โดยที่เราสามารถโฆษณา หรือบอกต่อผู้อื่นได้จากชื่อเว็บภาษาไทยได้
(สามารถเข้าได้ทั้งสองทาง)
8.ได้อันดับที่ดีกว่า บน Search Engine เป็นที่ทราบกันว่า หากชื่อโดเมนเนมของคุณตรงกับคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือคำค้นหา ระบบ Search Engine
อย่างเช่น Google.com, Yahoo.com ก็จะแสดงผลในอันดับที่ดีกว่า
9. โดเมนเนมภาษาไทย ใช้เป็นชื่อโดเมนที่สอง สำหรับเว็บหลักของคุณ เช่น ชื่อแรก http://traveller.com ชื่อสอง
http://ทราเวลเลอร์.com เพื่อช่วยในการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายให้ จำชื่อไทยเราได้ง่ายขึ้น คีย์เวิร์ด (Keyword) ตรงกลุ่มเป็นต้น
สามารถนำชื่อโดเมนที่มีแล้วผูกกับ ชื่อภาษาไทยก็ได้ ช่วยให้ Keyword ของเว็บไซต์คุณดีขึ้น
10.โดเมนเนมภาษาไทย เพื่อลิงค์ไปยัง URL ชื่อยาว ๆ เช่น http://ชื่อโดเมนไทย.com ลิงค์ไปยัง URL http://youraccount.ioakhost.com
11.ชื่อโดเมนที่อาจตรงกับธุรกิจของคุณยังว่างอีกมากมาย จึงเป็นโอกาสที่ดีหากคุณคิดจะจดเก็บไว้ หรือรักษาแบรนด์ของตัวเองไว้
12.ไม่ต้องใช้โปแกรมใดๆ กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าชมได้ตามปกติ
13.ทำงานเหมือนเว็บชื่อภาษาอังกฤษ
ที่มา http://www.dotregis.com/thai/index.php?topic=140.0;wap2Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top