ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

ทำไมต้องใช้ Alternative text


ทำไมต้องใช้ Alternative text


1.เพื่อให้กลุ่มผู้มีปัญหาทางประสาทสัมผัสสามารถใช้งานเว็บเราผ่านซอร์ฟแวร์ Screen Reader
2.เมื่อตอนที่อินเตอร์เน็ตมีปัญหาความเร็วต่ำภาพไม่สามารถแสดงได้ ให้แสดง alt แทน
3.หากใช้บราวเซอร์ที่แสดงผลแต่ตัวหนังสือเช่นบนโทรศัพท์มือถือบางรุ่น เราจะสามารถเข้าใจภาพได้
ลักษณะ Alternative text ที่ดีควรมีดังนี้
1.มีเนื้อหาที่ตรงกับภาพ
2.มีเนื้อหาที่ให้ข้อมูลเชื่อมโยงกับกราฟฟิกได้
3.เขียนให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ยังสามารถให้ความหมายได้ตรงกับภาพอย่างครบถ้วน
4.มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ภาพเดียวกันแต่มีสถานการณ์ต่างกันก็ควรจะมี "alt" ที่ต่างกัน
5.ไม่ควรมี "alt" ซ้ำกันในหน้าเดียวกัน
การใช้งาน "alt" หากภาพอยู่ในลิ้งค์หรือปุ่ม ที่ไม่มีเนื้อหา
หากลิ้งค์หรือเป็นปุ่มแต่ไม่มีเนื้อหาใดๆอยู่เลยนอกจากภาพ "alt" จะต้องใส่เนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงและบอกวัตุประสงค์ของลิ้งค์
ที่มา http://thaicss.com/