ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

Page Rank หรือ PR คืออะไร


Page Rank หรือ PR คืออะไร


PR หรือ Page Rank คือ วิธีการจัดลำดับความสำคัญเว็บเพจทั่วโลก จาก Google โดยให้ชื่อว่า Google Page Rank การวัดค่าการจัดลำดับความสำคัญนี้ Google ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ 0 ถึง 10 ยิ่งตัวเลขสูงเท่าไหร่ ค่า Page Rank หรือ PR จะยิ่งสูงเท่านั้น และเป็นเหตุให้ได้รับการจัดลำดับที่ดีกว่าจาก Google.
เราจะสามารถทราบว่าเว็บของเรา หรือ เว็บต่าง ๆ หรือ Blog ต่าง ๆ มีค่า PR เท่าไร ได้โดยการดาวน์โหลดและทำการติดตั้ง Google Toolbar หลังจากติดตั้งเสร็จคุณก็จะได้ IE ที่มีการแนบ Google Toolbar ที่สามารถเช็ค PR หรือ Page Rank ของเว็บต่าง ๆ ได้โดยการเข้าไปที่เว็บนั้น ๆ และให้เราสังเกตุ (ดังภาพ) จะพบว่าเว็บนั้น ๆ มีค่า PR หรือ Page Rank เท่าใด.
แล้วถ้าเราไม่อยากติดตั้ง โปรแกรม Google Toolbar หละจะสามารถเช็คได้หรือไม่ ขอตอบว่า ได้แน่นอนครับไม่ยุ่งยากอะไร เพราะมีคนที่คิดค้นโปรแกรมสำหรับการตรวจค่า Page Rank หรือ PR มาให้บริการแบบออนไลน์มากมายในที่นี้ขอยกตัวอย่างที่ SEO Chat ซึ่งจะมีเครื่องมือต่าง ๆ มากมายให้เราสามารถช่วยในการตรวจค่า Page Rank หรือ PR และยังมีเครื่องมือสำหรับการทำ Search Engine Optimization (SEO) อีกด้วย
การแสดงค่า Page Rank หรือ PR จะแสดงทุกหน้าเพจที่ได้รับการจัดลำดับ หรือ ได้รับการบันทึกลำดับจาก Google
วิธีการจัดลำดับ PR และการคำนวนค่า PR ของ Google ทางกูเกิลเองจะทำการคำนวนจากลิงค์ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมมายังเว็บไซต์เรา หรือ หน้าเพจนั้น ๆ ของเราลักษณะนี้เรียกว่า Inbound Link โดยจะคำนึงถึงคุณภาพของลิงค์ที่มาเป็นสำคัญ ยิ่งถ้าหากว่าคุณสามารถ ไปเชื่อมต่อลิงค์กับเว็บที่มีเนื้อหาไกล้เคียงกัน หรือ คลายคลึงกันก็จะทำให้ค่า PR สูงขึ้นได้
และข้อสำคัญ ถ้าหากเว็บที่ทำการลิงค์มาหาคุณมีค่า PR สูง ๆ ด้วยหละก็คุณก็จะได้ค่า PR สูงไปด้วย เรียกว่าทางลัดเลยหละ
การเพิ่มค่า PR คุณสามารถดำเนินการได้โดยการเข้าไปขอเพิ่มลิงค์หรือ เพิ่มไดเร็คทอรี่ลิงค์ หรือ Blog Directory มายังเว็บหรือ Blog ของคุณ
แต่การปรับระดับเพิ่มขึ้นนั้น ไม่ได้อาศัยเพียงการลิงค์อย่างเดียว เช่น คุณอาจมี Inbound Link มาหาคุณ 50 ในเดือนนี้ทำให้คุณมีค่า PR3 แล้วพอเดือนหน้าคุณไปทำการเพิ่มลิงค์อย่างนี้อีกประมาณ 100 Inbound Link การปรับระดับครั้งต่อไปอาจไม่ทำให้คุณมีค่า PR เพิ่มจาก PR3 เป็น PR4 เสมอไป เพราะการจะอัพเกรต PR ให้สูงขึ้นในแต่ละระดับนั้นไม่ได้อาศัยปัจจัยนี้เพียงอย่างเดียว
แต่ต้องอาศัยความรู้บวกกับประสบการณ์และเทคนิควิธีการต่าง ๆ อีกมากมายและต้องอาศัยความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งต้องอาศัยความรู้เรื่องการจัดทำ Search Engine Optimization ที่ดีอีกประการหนึ่งด้วย.
ที่มา http://www.thtfreeweb.com/pagerank.html