ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


เรื่องที่ต้องรู้!! ก่อนจดโดเมน


เรื่องที่ต้องรู้!! ก่อนจดโดเมน มีดังนี้


|สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บนึง คือ โดเมน ที่เปรียบเสมือนชื่อของเรา หลายๆ คนให้ความสำคัญกับชื่อ แต่ลืมให้ความสำคัญกับความเป็นเจ้าของโดเมน ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ยุ่งยากตามมา
สิ่งที่ควรรู้ก่อนจดโดเมน
- ควรคัดสรรเลือกชื่อโดเมนก่อนตัดสินใจจดชื่อโดเมนค่ะ เพราะเมื่อ จดชื่อโดเมนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนที่จดไปแล้วได้ ต้องจดใหม่ ก็คือเสียเงินจดโดเมนเพิ่มอีก 1 โดเมน
- เลือกผู้ให้บริการจดโดเมนที่เชื่อถือได้ เพราะผู้ดูแลโดเมนให้คุณ จะต้องเป็นผู้ต่ออายุโดเมนให้เมื่อโดเมนหมดอายุ นอกจากนี้ เค้ายังสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขโดเมนของคุณได้เช่นกัน
- ผู้ให้บริการ ควรจดชื่อโดเมนโดยใช้ชื่อคุณเป็นเจ้าของโดเมน 100% ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถจัดการโดเมนของคุณเองได้ ซึ่งอาจเกิดปัญหา เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนของคุณเป็นเจ้าอื่นค่ะ (การเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมน ก็คือ การย้ายโดเมน หรือ Transfer Domain) ทั้งนี้ คุณควรเก็บ Username และ Password สำหรับโดเมนไว้เป็นความลับ หากคุณจ้างผู้อื่นทำเว็บไซต์ ให้แค่ Username และ Password สำหรับ FTP ก็พอค่ะ
- ในการจดโดเมน ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของโดเมนคือ ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแนะนำให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนค่ะ หากคุณต้องการทราบว่า เจ้าของโดเมนคือใคร สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ http://www.whois.com จะปรากฏรายละเอียดเจ้าของโดเมน หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนแล้ว และไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดในส่วนนี้ สามารถแจ้งผู้ให้บริการให้ปกปิดข้อมูลส่วนนี้ได้ค่ะ
หลังจากจดโดเมน
อย่าลืมเข้าไปเช็คว่าโดเมนนั้นเป็นของคุณ 100% หรือไม่
การต่ออายุโดเมน
โดยปกติจะมี อีเมลแจ้งก่อนโดเมนจะหมดอายุประมาณ 45 วัน ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของโดเมน ควรหมั่นเช็คอีเมล หรือ อีเมลที่ใช้สำหรับสมัครจดโดเมนนั้น ควรเป็นอีเมลที่ใช้อยู่ประจำ เพื่อที่จะไม่พลาดการต่ออายุโดเมน
โดยการต่ออายุโดเมน ควรแจ้งไปยังผู้ให้บริการที่ดูแลให้ต่ออายุโดเมนให้
หากคุณพลาดต่ออายุโดเมน สามารถต่ออายุได้ภายใน 45 วันหลังจากวันหมดอายุ หากเกินนั้นบางโดเมนอาจถูกลบ กลับมาให้ทำการจดโดเมนใหม่ได้ แต่ส่วนใหญ่จะถูกผู้ให้บริการขายโดเมนซื้อไว้ ถ้าต้องการซื้อคืน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงแนะนำว่า อย่าปล่อยให้โดเมนหมดอายุดีที่สุดค่ะ
สามารถอ่านวงจรชีวิตโดเมนได้ที่นี่

การย้ายโดเมน
การจดโดเมน จะต้องมีผู้ให้บริการเป็นผู้จดโดเมนให้ ซึ่งผู้ให้บริการมีหลายเจ้า หากต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการก็สามารถทำได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบก่อนว่า โดเมนที่จะย้าย ยังไม่หมดอายุ และ ควรย้ายโดเมนก่อนถึงวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน และโดเมนนั้นคุณเป็นเจ้าของ 100%
2. ขอ Transfer Code หรือ Auth Code จากผู้ให้บริการรายเดิม หรือในบางกรณีเจ้าของโดเมน login เข้าไปดูในระบบจัดการโดเมนเองก็ได้
3. แจ้งชื่อโดเมนที่ต้องการย้าย และ Transfer Code ไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ทำการย้าย
4. หลังจากผู้ให้บริการรายใหม่ดำเนินการย้ายโดเมนให้แล้ว จะมีอีเมลแจ้งมายังเจ้าของโดเมน ให้คลิก Approve คำขอย้ายโดเมน
5. การดำเนินการย้ายโดเมนจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน
การย้ายโดเมนจะต่ออายุโดเมนไปในตัวเพิ่มอีก 1 ปี โดยอัติโนมัติ
ที่มา http://www.thaihostclub.com/
Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top