ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

การสร้างลิงก์


การสร้างลิงก์


การสร้างลิงก์ ผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงก์ เป็นส่วนเด่นของวิกิพีเดีย ที่รวบรวมลิงก์ภายในเข้าด้วยกัน ให้เชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด ส่วนการเชื่อมโยงข้ามโครงการ จะเชื่อมโยงโครงการอื่นเข้ามา เช่น วิกิซอร์ซ วิกิพจนานุกรม และวิกิพีเดียภาษาอื่น และการเชื่อมโยงลิงก์ภายนอก เชื่อมโยงวิกิพีเดียกับเวิลด์ไวด์เวบ
การสร้างลิงก์ที่เหมาะสมเป็นวิธีที่จะระบุตำแหน่งในและนอกโครงการที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาเพิ่มเติมได้ง่าย เมื่อเขียนหรือแก้ไขบทความวิกิพีเดีย สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา ไม่เพียงว่าจะนำอะไรใส่ลงในบทความ แต่การสร้างลิงก์ที่ช่วยให้ผู้อ่านได้ข้อมูลที่สัมพันธ์กัน เช่นเดียวกับหน้าอื่น ๆ ก็ควรมีลิงก์เชื่อมโยงสู่บทความ สิ่งที่ควรเอาใจใส่คือควรหลีกเลี่ยง การทำลิงก์มากเกินไป และ การทำลิงก์น้อยเกินไป จากคำอธิบายดังกล่าวด้านล่าง
หน้านี้เป็นแนวทางว่าควรทำลิงก์และไม่ควรทำลิงก์ใดบ้าง
เนื้อหา
1 หลักการ
1.1 การสร้างลิงก์ทั่วไป
1.2 การสร้างลิงก์มากเกินไปและน้อยเกินไป
1.2.1 ควรสร้างลิงก์ที่ใด
1.2.2 ลิงก์ใดไม่ควรสร้าง
1.2.3 บทนำ
หลักการ
วิกิพีเดียใช้วิธีการไฮเปอร์เทกซ์ สำหรับการสร้างเว็บไซต์ ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างตรงประเด็นและสู่หน้าอื่นได้อย่างง่ายดาย
การสร้างลิงก์ทั่วไป
โปรดดูรายละเอียดการสร้างลิงก์ที่หน้า วิธีใช้:ลิงก์ ขอยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น [[ประเทศไทย]], จะได้ผลคือ ประเทศไทย หรือการสร้างลิงก์ [[ประเทศไทย|ไทย]] จะได้ผลคือ ไทย
หัวข้อของบทความ ที่มีลิงก์ อย่างแม่แบบ {{บทความหลัก}} หรือ {{ดูเพิ่ม}} ควรใส่ต่อท้ายจากหัวข้อ
ลิงก์ไม่ควรใช้ตัวหนาหลาย ๆ ครั้ง ในส่วนของบทนำ
ควรหลีกเลี่ยงลิงก์ที่ทำให้เหมือนเป็นลิงก์ที่แยก ๆ กัน เช่น ละครโทรทัศน์ไทย (ละครโทรทัศน์+ไทย) ควรเขียนเป็น ละครโทรทัศน์ไทย
บทความที่มีหัวข้อทางเทคนิค อาจมีลิงก์จำนวนมากกว่าบทความทั่ว ๆ ไป เนื่องจากมีศัพท์เทคนิคมากกว่าคำทั่วไปในพจนานุกรม
อย่าสร้างลิงก์เชื่อมโยงเข้าหน้าผู้ใช้หรือโครงการวิกิพีเดีย ในบทความ ยกเว้นบทความเกี่ยวกับวิกิพีเดียเอง
อย่าให้ผู้อ่านต้องไล่ตามอ่านจากลิงก์ ถ้าหากมีศัทพ์เทคนิคอย่างมากมาย อาจอธิบายอย่างย่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจศัพท์เทคนิค สามารถสร้างลิงก์ได้แต่อย่าบังคับให้ผู้อ่านต้องเข้าไปอ่านในลิงก์เพื่อให้เข้าใจถึงลิงก์นั้น อย่าอนุมานว่าผู้อ่านสามารถเข้าถึงลิงก์ได้เอง เพราะผู้อ่านอาจจะพิมพ์บทความลงกระดาษอ่านก็เป็นไปได้
การสร้างลิงก์มากเกินไปและน้อยเกินไป
ควรสร้างลิงก์ที่ใด