ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

วิธีการสร้างลิงค์จากข้อความด้วย Hyperlink in Text


วิธีการสร้างลิงค์จากข้อความด้วย Hyperlink in Text


สำหรับท่านสมาชิก ReadyPlanet ที่ต้องการสร้างลิงค์จากข้อความไปยังหน้าบทความอื่นๆภายในเว็บไซต์ของท่านเองหรือสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆด้วยเครื่องมือ Hyperlink in Text มีขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อ login เข้าสู่ส่วนสมาชิกเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกแก้ไขหน้าที่ต้องการสร้างลิงค์หรือเพิ่มหน้าใหม่ขึ้นมาจากนั้นให้ท่านพิมพ์ข้อความลงในตำแหน่งที่ต้องการ
2. เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้ท่านใช้เมาส์ลากคลุมข้อความให้เป็นสีน้ำเงิน
3. จากนั้นให้ไปคลิกที่เครื่องมือ Hyperlink in Text
4. จะปรากฏหน้าต่าง Link ให้ท่านวาง URL ปลายทางไว้ที่ช่อง URL
5. จะปรากฎเส้นใต้ที่ข้อความและตัวอักษรจะเปลี่ยนสี
6. จากนั้นให้ท่านเลื่อนไปตอบตกลงด้านล่างและทดสอบการลิงค์ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะหากยังไม่สามารถลิงค์ไปตามที่ต้องการได้ให้ท่านตรวจสอบ URL อีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่
วิธีการ copy URL ภายในเว็บไซต์ เช่นหากท่านต้องการสร้างลิงค์ไปยังบทความมีวิธีการดังนี้
1. ให้ท่านเข้าไปที่เมนู "จัดการกลุ่มบทความ/บทความ" และคลิกที่แว่นขยาย ที่บทความที่ท่านต้องการลิงค์ไป
2. จากนั้นจะปรากฎหน้า page ของบทความนั้น ให้ท่าน copy URL ด้านบน ดังรูป และนำ URL นี้ไปสร้างลิงตามวิธีการด้านบนได้เลย
ที่มา http://oxygen.readyplanet.com/Tips-And-Tricks/