ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

Anchor text คืออะไร


Anchor text คืออะไร


Keyword เป็นลิงก์ตัวอักษรที่กำกับด้วย Keyword สามารถกดคลิกเพื่อไปหน้าถัดไปหรือหน้าที่ต้องการได้ โดยจะสร้างข้อความที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับ Keyword นั้นๆ เป็นที่รู้จักกัน คือ Backlink เพราะ Anchor text มีผลต่อการจัดอันดับ ของ Google เนื่องจาก Google จะให้ความสำคัญกับข้อความชนิดนี้มากกว่าข้อความปกติ โดย Google จะเช็คความสัมพันธ์กันระหว่างเนื้อหาในเว็บไซต์เป้าหมาย กับเนื้อหาที่ Anchor text ลิงก์มา
?การใส่ Anchor text
การลิงก์ใน HTML จะถูกกำหนดด้วย “a tag”
ลักษณะของ “a tag”
<a href="url">Anchor Text</a>
โดยจะใส่ URL ของเว็บไซต์เป้าหมายในช่อง url และใส่ข้อความในช่อง Your Anchor Text
?Sample
<a href="http://h1.co.th/">SEO</a>
?ลักษณะของ Anchor text ที่แสดง
Anchor text ที่แสดงในเว็บไซต์ จะมีขนาด สี และฟร้อน ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์นั้นว่าจะกำหนดให้เป็นแบบไหน ซึ่งจะพบ Anchor text แทรกอยู่ตามบทความ เนื้อหา และส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ เมื่อใช้เมาส์ชี้ไปที่ Anchor text ก็จะมีการตอบสนองที่ทำให้รู้ว่าสามารถกดได้ โดยเมื่อกดที่ Anchor text ก็จะไปยังเว็บไซต์เป้าหมายที่เชื่อกับ Anchor text นั้นๆ ลักษณะที่เห็นจะมีหลายแบบ
?Sample
1. Anchor text ที่เป็นตัวอักษรตัวหนา เช่น “วิธีการทำ SEO ให้มีคุณภาพควรทำตามเกณฑ์ของ Google”
2. Anchor text ที่มีการขีดเส้นใต้ตัวอักษร เช่น “วิธีการทำ SEO ให้มีคุณภาพควรทำตามเกณฑ์ของ Google”
3. Anchor text ที่มีขีดเส้นใต้ และตัวอักษรหนา เช่น “วิธีการทำ SEO ให้มีคุณภาพควรทำตามเกณฑ์ของ Google”
?Anchor text กับ Text link
ข้อแนะนำในการเขียน Anchor text
1.ใช้ Keyword ตั้งชื่อ Anchor text
การเขียน Anchor text ที่ดี และเพื่อทำให้ Google จัดอันดับเว็บไซต์ให้ติดให้หน้าแรกของ SERP
ควรใช้ Keyword ในการตั้งชื่อ
2. สร้างลิงก์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ Anchor text และ เว็บไซต์เป้าหมาย
การสร้างลิงก์ที่ดีควรเขียนเนื้อหาให้มีความเกี่ยวข้องกับ Anchor text และ เว็บไซต์เป้าหมาย เพราะบางที่อาจจะใช้โปรแกรมในการเขียนเนื้อหาในลิงก์ ทำให้เนื้อหาที่ออกมาไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ Anchor text และ เว็บไซต์เป้าหมาย ก็จะทำให้เสียคะแนนความน่าเชื่อถือไป จึงควรเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ Google เชื่อถือ และจัดอันดับเว็บไซต์ของท่านให้ติดให้หน้าแรกของ SERP
3.ไม่ฝากลิงก์แบบไม่ดี
การฝากลิงก์ตามเว็บไซต์ต่างๆ แต่ทำในลักษณะที่ไม่ต้องการให้คนกดเข้าไป เช่น ใช้ตัวอักษรสีเดียวกับพื้นหลังของเว็บไซต์ ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก หรือ ใช้ตัวอักษรปกติและทำเนียนไปกับข้อความอื่นๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งการทำเช่นนี้ อาจจะช่วยไม่ให้คนที่เข้ามาในเว็บไซต์กดที่ลิงก์ได้ แต่ไม่สามารถหลบการตรวจสอบของ Google ได้ เนื่องจากในตอนนี้ Google ได้ปรับปรุงระบบการตรวจสอบให้เก่งขึ้นกว่าเดิม
4.ไม่สร้างลิงก์ที่ไม่เป็นธรรมชาติ
เนื่องจากลิงก์เป็นส่วนสำคัญในการจัดอันดับของ Google หากเว็บไซต์ของท่านมีลิงก์ที่ไม่เป็นธรรมชาติอยู่มาก ก็จะส่งผลเสียต่อการขึ้นอันดับของเว็บไซต์ของท่าน เช่น
ลิงก์ที่เป็น Archon Text ในบทความของไซต์อื่นๆที่มีมากผิดปกติ
ลิงก์ที่มาจากเว็บไดเรกทอรี่
ลิงก์ที่ฝากเอาไว้ตรง Footer ที่บริษัทรับทำเว็บไซต์มักจะฝากเครดิตเอาไว้
ลิงก์จากบทความ หรือคอมเม้นต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของท่าน
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว่า Google ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติ ดังนั้นในการสร้าง Anchor text ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างลิงก์ ดังนั้นเพื่อที่จะให้ SEO มีอันดับที่ดี ก็ควรที่จะสร้างลิงก์ที่ดี และ Anchor text ที่ใช้ก็ควรมี Keyword อยู่ด้วย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันกับเนื้อหาภายในลิงก์ และ เนื้อในเว็บไซต์ที่ไปเป็น Backlink อย่างเป็นธรรมชาติตามเกณฑ์ของ Google
ที่มา http://h1.co.th/anchor-text/