SEO TOP1

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


ปัจจัยการจัดอันดับของ google


ปัจจัยในการจัดอันดับที่นำมาใช้ศึกษา:รายละเอียด 204 ปัจจัย

Google algorithm ที่เป็นปัจจัยหลักที่ google ใช้ในการจัดอันดับ ไม่ว่าจะเป็น pagerank, hilltop, trustrank, caffeine, panda, penguin, hummingbird และอื่น ๆ แต่สิ่งที่บางคนอาจไม่รู้คือ google ใช้ ปัจจัยมากกว่า 250 ปัจจัยในการจัดอันดับ
## สิ่งที่ยืนยันอายุของโดเมนได้คือ matt cutt domain age ที่สามารถบอกได้ว่าโดเมนที่มีอายุนานกว่าและจะได้อันดับที่ดีกว่า
## keyword ในชื่อโดเมน จะได้เปรียบในการจัดอันดับในคำนั้น ๆ
## การใช้ keyword ในชื่อโดเมนโดยเป็นคำแรกของโดเมนจะส่งผลต่อการจัดอันดับที่ดี
## การจดอายุโดเมนนาน ส่งผลต่อการจัดอันดับด้วย เนื่องจาก google มองว่าโดเมนที่ตั้งใจทำนั้นจะจ่ายเงินค่าโดเมนล่วงหน้าหลาย ๆ ปี อายุที่เหลืออยู่ของโดเมนจะช่วยส่งผลกับอันดับด้วย หรือ เพิ่มเติม
## ปัจจัยการจัดอันดับที่ดีคีอการที่มี keyword ใน subdomain หรือ รายละเอียด หรือ เพิ่มเติม
## Google จะเริ่มนับค่าใหม่กับโดเมนมีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของ หรือมีการหมดอายุแต่ไม่มีการต่อหลาย ๆ ครั้ง
## โดเมนที่ชื่อโดเมนตรงกับ keyword เลย จะทำอันดับได้ดีในคำนั้น ๆ แต่ถ้าเว็บนั้นถูกสร้างโดยไม่ใช่เว็บคุณภาพ matt cutt ยืนยัน google ก็จะลดอันดับโดเมนพวกนี้ลง หรือ รายละเอียด หรือ เพิ่มเติม
## การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเจ้าของโดเมน whois การจดโดเมนเราสามารถเลือกจดแบบ private whois ซึ่งจะไม่เปิดเผยข้อมูลของเรา สิ่งนี้ google มองว่าถ้าเว็บที่ถูกต้อง และบ่งบอกได้ว่าเป็นเว็บที่มีคุณภาพ
##ถ้ามีเว็บใด ๆ ที่ google ลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง spam หรือการฝ่าฝืนข้อห้ามอื่น ๆ ของ google เว็บไซต์ข้อมูล whois เป็นเจ้าของเดียวกัน อาจโดนผลลบตามไปด้วย
## นามสกุลโดเมน เช่น .th อาจช่วยส่งผลให้เว็บนั้นทำอันดับใน google.co.th ได้ดี แต่สิ่งนี้อาจส่งผลการจัดอันดับใน google.com ที่แย่กว่าปกติ
## keyword ในหัวข้อเว็บ ส่งผลกับการทำ seo ในคำนั้น ๆซึ่งส่งผลต่อการจัดอันดับหรือ รายละเอียด หรือ เพิ่มเติม
## การใส่ keyword ในคำแรกของหัวข้อเว็บส่งผลดีต่อการจัดอันดับ เพราะสามารถค้นหาผลลัพธ์ได้ง่าย หรือ เพิ่มเติม
##. keyword ใน meta description
## การใส่คำนั้น ๆ ที่ต้องการลงใน H1 tag หรือ รายละเอียด
## การใช้คำนั้น ๆ หลาย ๆ ครั้งจะบอกว่าบทความนี้เกี่ยวข้องกับคำนั้น ๆ ส่งผลต่อการที่ search engine จะนำไปจัดอันดับ
## จำนวนคำของบทความ บทความที่มีจำนวนคำมากกว่าย่อมส่งผลดีกว่าบทความที่มีจำนวนข้อความสั้น ๆเพราะบ่งบอกได้ว่าเป็นเว็บที่มีคุณภาพ
## ผลเสียต่อการจัดอันดับอาจเกิดจากความหนาแน่นของคำที่ต้องการ หรือการใช้คำมากเกินไป หรือ รายละเอียด หรือ เพิ่มเติม หรือ อ่านต่อ
## LSI (Latent semantic indexing keyword)ควรเน้นคำที่เป็น LSI ด้วย คือ keyword ที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกัน
## LSI ในหัวข้อ และ meta description
##.ผลต่อการจัดอันดับ เกิดจากความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ ยิ่งไฟล์เล็ก โหลดได้เร็ว จะยิ่งมีผลดี หรือ รายละเอียด
##. อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลเสียต่อการจัดอันดับ คือบทความที่ซ้ำกัน
##. Google สามารถรับรู้ได้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำบทความซ้ำกัน ถ้าหากเราใช้ rel=canonical อย่างเหมาะสม หรือ รายละเอียด
## ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บผ่าน browser chrome อะไรที่ chrome ไม่ปลื้ม google ก็ไม่ชอบตามไปด้วย เป็นที่รู้กันว่า chrome เป็นของ google หรือ เพิ่มเติม
## การทำ seo ให้กับรูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นชื่อรูป alt text, title, description, caption ของรูป ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ดีในการจัดอันดับ
##. Google เชื่อว่า บทความที่เขียนไว้นาน ๆ อาจล้าสมัยไปแล้ว จึงสร้าง caffeine ขึ้นมาเพื่อให้บทความที่ใหม่กว่าซึ่งอาจจะมีข้อความที่มีข้อมูลที่ทันสมัยกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า หรือ ดูรายละเอียด หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม
## การแก้ไขบทความ ทำให้ google รู้ว่าบทความนี้เปลี่ยนไป แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นควรเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเขียนข้อความใหม่เพิ่มเข้ามา มากกว่าการเปลี่ยนแค่คำไม่กี่คำ เพราะความสดใหม่หรอความทันสมัยของบทความสามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นเว็บที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้คนสนใจ และส่งผลดีต่อการจัดอันดับ
## ความถี่ในการแก้ไขบทความ ยิ่งบทความเปลี่ยนบ่อย google ยิ่งรับรู้ถึงความสดใหม่ของบทความ และสามาถบ่งบอกถึงการเอาใจใส่ดูแล
## ในคำ 100 คำแรกถ้ามีคำที่ต้องการปรากฎอยู่จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การจัดอันดับของ google ให้ดีขึ้น
## keyword ที่ต้องการใน H2, H3 tag หรือ เพื่มเติม หรือ อ่านต่อ
##การเรียงคำที่ถูกต้อง ใช้คำอย่างถูกต้อง ตามหลักไวยกรณ์ของภาษา จะส่งผลให้อันดับดีกว่า
## การทำ Link ออกไปยังเว็บคุณภาพเป็นผลดีต่อการจัดอันดับ หรือ เพื่มเติม
##การทำ Link ออกไปเว็บอื่น อย่างเช่นถ้าเว็บของคุณเกี่ยวกับกระต่าย การทำ link ไปยังเว็บตุ๊กตาจากหน้านั้น อาจจะเป็นการบอก google ว่าหน้าเว็บนั้นเกี่ยวกับตุ๊กตากระต่าย ไม่ใช่แค่กระต่าย
## การใช้บทความมั่ว ๆ ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องจะส่งผลเสีย การใช้อย่างถูกต้องไว้ก่อนเป็นสิ่งดี
##.บทความที่เขียนขึ้นใหม่ย่อมทำอันดับได้ดีกว่าบทความที่คัดลอกมาเสมอ
## บทความเสริมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยในการจัดอันดับของ google เพราะ สามารถบ่งบอกถึงความมีคุณภาพของเว็บ ดังนั้นการทำเว็บควรนึกถึงคนอ่านเว็บเราว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากบทความของเรา
##จำนวนลิงก์ออกที่ไม่มากเกินไป หรือ รายละเอียด หรือ เพิ่มเติม
## คุณภาพของบทความอาจบอกได้จากการใส่รูป วีดีโอหรือไฟล์สื่ออื่น
##จำนวนของลิงก์ภายในเว็บเดียวกันที่ลิงก์มาหาหน้านั้น
##ความเกี่ยวข้องของเนื้อหาหน้าอื่นที่ลิงก์มาหา และ pagerank ของหน้านั้น ๆหรือ รายละเอียด
##การที่เว็บมี link เสียจำนวนมากหมายถึง เว็บนั้นที่ถูกทิ้ง ไม่เอาใจใส่ การที่มีลิงก์ออกไปยังหน้าเว็บที่ไม่มีอยู่ ส่งผลเสียต่อการจัดอันดับของเว็บ
##. ระดับการอ่าน เป็นสิ่งหนึ่งที่ google ใช้ในการจัดอันดับ ยิ่งเว็บเราจัดอยู่ในระดับสูงก็จะยิ่งได้อันดับดี
## ลิงก์ affiliate การมี link ประเภทนี้ในเว็บไซต์ก็ไม่ใช่ผลเสียอะไรตามใดที่คุณไม่ใส่มัน “มาก”เกินพอดี
## การใส่ tag html ผิดพลาด หรือการ verify wc3 แล้วมีความผิดพลาดจำนวนมาก เป็นสัญญาณว่าเว็บนั้นไม่ได้คุณภาพ หรือ เพิ่มเติม
##.หน้าเว็บของโดเมนที่มี authority มากกว่าย่อมอันดับดีกว่าเว็บที่มีค่าน้อยกว่าหรือเพิ่มเติม
##.pagerank ของหน้านั้น PR ที่สูงกว่าย่อมได้อันดับดีกว่า
##ผลเสียกับการมองเห็นของผลลัพท์ คือ ความยาวของ URL URL ที่ยาวมาก ๆ
##. ที่อยู่ URL หรือ URL path ยิ่งหน้านั้นอยู่ใกล้กับหน้าแรกเว็บก็ย่อมได้ authority มากกว่าหน้าอื่นส่งผลดีในการจัดอันดับ หรือ เพิ่มเติม
## Google สามารถแก้ไขบางอย่างที่อาจส่งผลกับการ