SEO สายเขียว ติดอันดับตามธรรมชาติ

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


ปัจจัยการจัดอันดับของ google


ปัจจัยในการจัดอันดับที่นำมาใช้ศึกษา:รายละเอียด 204 ปัจจัย

Google algorithm ที่เป็นปัจจัยหลักที่ google ใช้ในการจัดอันดับ ไม่ว่าจะเป็น pagerank, hilltop, trustrank, caffeine, panda, penguin, hummingbird และอื่น ๆ แต่สิ่งที่บางคนอาจไม่รู้คือ google ใช้ ปัจจัยมากกว่า 250 ปัจจัยในการจัดอันดับ
## สิ่งที่ยืนยันอายุของโดเมนได้คือ matt cutt domain age ที่สามารถบอกได้ว่าโดเมนที่มีอายุนานกว่าและจะได้อันดับที่ดีกว่า
## keyword ในชื่อโดเมน จะได้เปรียบในการจัดอันดับในคำนั้น ๆ
## การใช้ keyword ในชื่อโดเมนโดยเป็นคำแรกของโดเมนจะส่งผลต่อการจัดอันดับที่ดี
## การจดอายุโดเมนนาน ส่งผลต่อการจัดอันดับด้วย เนื่องจาก google มองว่าโดเมนที่ตั้งใจทำนั้นจะจ่ายเงินค่าโดเมนล่วงหน้าหลาย ๆ ปี อายุที่เหลืออยู่ของโดเมนจะช่วยส่งผลกับอันดับด้วย หรือ เพิ่มเติม
## ปัจจัยการจัดอันดับที่ดีคีอการที่มี keyword ใน subdomain หรือ รายละเอียด หรือ เพิ่มเติม
## Google จะเริ่มนับค่าใหม่กับโดเมนมีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของ หรือมีการหมดอายุแต่ไม่มีการต่อหลาย ๆ ครั้ง
## โดเมนที่ชื่อโดเมนตรงกับ keyword เลย จะทำอันดับได้ดีในคำนั้น ๆ แต่ถ้าเว็บนั้นถูกสร้างโดยไม่ใช่เว็บคุณภาพ matt cutt ยืนยัน google ก็จะลดอันดับโดเมนพวกนี้ลง หรือ รายละเอียด หรือ เพิ่มเติม
## การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเจ้าของโดเมน whois การจดโดเมนเราสามารถเลือกจดแบบ private whois ซึ่งจะไม่เปิดเผยข้อมูลของเรา สิ่งนี้ google มองว่าถ้าเว็บที่ถูกต้อง และบ่งบอกได้ว่าเป็นเว็บที่มีคุณภาพ
##ถ้ามีเว็บใด ๆ ที่ google ลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง spam หรือการฝ่าฝืนข้อห้ามอื่น ๆ ของ google เว็บไซต์ข้อมูล whois เป็นเจ้าของเดียวกัน อาจโดนผลลบตามไปด้วย
## นามสกุลโดเมน เช่น .th อาจช่วยส่งผลให้เว็บนั้นทำอันดับใน google.co.th ได้ดี แต่สิ่งนี้อาจส่งผลการจัดอันดับใน google.com ที่แย่กว่าปกติ
## keyword ในหัวข้อเว็บ ส่งผลกับการทำ seo ในคำนั้น ๆซึ่งส่งผลต่อการจัดอันดับหรือ รายละเอียด หรือ เพิ่มเติม
## การใส่ keyword ในคำแรกของหัวข้อเว็บส่งผลดีต่อการจัดอันดับ เพราะสามารถค้นหาผลลัพธ์ได้ง่าย หรือ เพิ่มเติม
##. keyword ใน meta description
## การใส่คำนั้น ๆ ที่ต้องการลงใน H1 tag หรือ รายละเอียด
## การใช้คำนั้น ๆ หลาย ๆ ครั้งจะบอกว่าบทความนี้เกี่ยวข้องกับคำนั้น ๆ ส่งผลต่อการที่ search engine จะนำไปจัดอันดับ
## จำนวนคำของบทความ บทความที่มีจำนวนคำมากกว่าย่อมส่งผลดีกว่าบทความที่มีจำนวนข้อความสั้น ๆเพราะบ่งบอกได้ว่าเป็นเว็บที่มีคุณภาพ
## ผลเสียต่อการจัดอันดับอาจเกิดจากความหนาแน่นของคำที่ต้องการ หรือการใช้คำมากเกินไป หรือ รายละเอียด หรือ เพิ่มเติม หรือ อ่านต่อ
## LSI (Latent semantic indexing keyword)ควรเน้นคำที่เป็น LSI ด้วย คือ keyword ที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกัน
## LSI ในหัวข้อ และ meta description
##.ผลต่อการจัดอันดับ เกิดจากความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ ยิ่งไฟล์เล็ก โหลดได้เร็ว จะยิ่งมีผลดี หรือ รายละเอียด
##. อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลเสียต่อการจัดอันดับ คือบทความที่ซ้ำกัน
##. Google สามารถรับรู้ได้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำบทความซ้ำกัน ถ้าหากเราใช้ rel=canonical อย่างเหมาะสม หรือ รายละเอียด
## ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บผ่าน browser chrome อะไรที่ chrome ไม่ปลื้ม google ก็ไม่ชอบตามไปด้วย เป็นที่รู้กันว่า chrome เป็นของ google หรือ เพิ่มเติม
## การทำ seo ให้กับรูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นชื่อรูป alt text, title, description, caption ของรูป ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ดีในการจัดอันดับ
##. Google เชื่อว่า บทความที่เขียนไว้นาน ๆ อาจล้าสมัยไปแล้ว จึงสร้าง caffeine ขึ้นมาเพื่อให้บทความที่ใหม่กว่าซึ่งอาจจะมีข้อความที่มีข้อมูลที่ทันสมัยกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า หรือ ดูรายละเอียด หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม
## การแก้ไขบทความ ทำให้ google รู้ว่าบทความนี้เปลี่ยนไป แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นควรเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเขียนข้อความใหม่เพิ่มเข้ามา มากกว่าการเปลี่ยนแค่คำไม่กี่คำ เพราะความสดใหม่หรอความทันสมัยของบทความสามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นเว็บที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้คนสนใจ และส่งผลดีต่อการจัดอันดับ
## ความถี่ในการแก้ไขบทความ ยิ่งบทความเปลี่ยนบ่อย google ยิ่งรับรู้ถึงความสดใหม่ของบทความ และสามาถบ่งบอกถึงการเอาใจใส่ดูแล
## ในคำ 100 คำแรกถ้ามีคำที่ต้องการปรากฎอยู่จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การจัดอันดับของ google ให้ดีขึ้น
## keyword ที่ต้องการใน H2, H3 tag หรือ เพื่มเติม หรือ อ่านต่อ
##การเรียงคำที่ถูกต้อง ใช้คำอย่างถูกต้อง ตามหลักไวยกรณ์ของภาษา จะส่งผลให้อันดับดีกว่า
## การทำ Link ออกไปยังเว็บคุณภาพเป็นผลดีต่อการจัดอันดับ หรือ เพื่มเติม
##การทำ Link ออกไปเว็บอื่น อย่างเช่นถ้าเว็บของคุณเกี่ยวกับกระต่าย การทำ link ไปยังเว็บตุ๊กตาจากหน้านั้น อาจจะเป็นการบอก google ว่าหน้าเว็บนั้นเกี่ยวกับตุ๊กตากระต่าย ไม่ใช่แค่กระต่าย
## การใช้บทความมั่ว ๆ ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องจะส่งผลเสีย การใช้อย่างถูกต้องไว้ก่อนเป็นสิ่งดี
##.บทความที่เขียนขึ้นใหม่ย่อมทำอันดับได้ดีกว่าบทความที่คัดลอกมาเสมอ
## บทความเสริมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยในการจัดอันดับของ google เพราะ สามารถบ่งบอกถึงความมีคุณภาพของเว็บ ดังนั้นการทำเว็บควรนึกถึงคนอ่านเว็บเราว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากบทความของเรา
##จำนวนลิงก์ออกที่ไม่มากเกินไป หรือ รายละเอียด หรือ เพิ่มเติม
## คุณภาพของบทความอาจบอกได้จากการใส่รูป วีดีโอหรือไฟล์สื่ออื่น
##จำนวนของลิงก์ภายในเว็บเดียวกันที่ลิงก์มาหาหน้านั้น
##ความเกี่ยวข้องของเนื้อหาหน้าอื่นที่ลิงก์มาหา และ pagerank ของหน้านั้น ๆหรือ รายละเอียด
##การที่เว็บมี link เสียจำนวนมากหมายถึง เว็บนั้นที่ถูกทิ้ง ไม่เอาใจใส่ การที่มีลิงก์ออกไปยังหน้าเว็บที่ไม่มีอยู่ ส่งผลเสียต่อการจัดอันดับของเว็บ
##. ระดับการอ่าน เป็นสิ่งหนึ่งที่ google ใช้ในการจัดอันดับ ยิ่งเว็บเราจัดอยู่ในระดับสูงก็จะยิ่งได้อันดับดี
## ลิงก์ affiliate การมี link ประเภทนี้ในเว็บไซต์ก็ไม่ใช่ผลเสียอะไรตามใดที่คุณไม่ใส่มัน “มาก”เกินพอดี
## การใส่ tag html ผิดพลาด หรือการ verify wc3 แล้วมีความผิดพลาดจำนวนมาก เป็นสัญญาณว่าเว็บนั้นไม่ได้คุณภาพ หรือ เพิ่มเติม
##.หน้าเว็บของโดเมนที่มี authority มากกว่าย่อมอันดับดีกว่าเว็บที่มีค่าน้อยกว่าหรือเพิ่มเติม
##.pagerank ของหน้านั้น PR ที่สูงกว่าย่อมได้อันดับดีกว่า
##ผลเสียกับการมองเห็นของผลลัพท์ คือ ความยาวของ URL URL ที่ยาวมาก ๆ
##. ที่อยู่ URL หรือ URL path ยิ่งหน้านั้นอยู่ใกล้กับหน้าแรกเว็บก็ย่อมได้ authority มากกว่าหน้าอื่นส่งผลดีในการจัดอันดับ หรือ เพิ่มเติม
## Google สามารถแก้ไขบางอย่างที่อาจส่งผลกับการจัดอันดับได้ เพราะ google เองมีสิทธิบัตรที่พูดถึงระบบที่อนุญาตให้ผู้แก้ไขที่เป็นคนจริง ๆ
##สิ่งที่รวบรวมหน้าที่มีเนื้อหาคล้ายกันเข้าด้วยกัน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งจะทำให้อันดับหน้าที่อยู่ในหน้าหมวดหมู่ดีขึ้นในคำนั้น
## การเชื่อมโยงบทความที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน ซึ่ง wordpress tag ตอบสนองสิ่งนี้เป็นอย่างดี
##. การมี keyword ใน urlเป็นสิ่งที่ดี
## Google จะจัดอันดับและแสดงได้ดีขึ้นว่าหน้าเว็บเราเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ถ้า google อ่านหมวดหมู่ใน URL ของเราได้
## การอ้างอิงและแหล่งที่มา อาจบอกถึงคุณภาพของหน้าเว็บนั้น ซึ่ง google เองก็ยังบอกว่าผู้อ่านนั้นควรจะดูว่าบทความมีแหล่งที่มาหรือไม่
## การใช้ bullets และตัวเลข จะช่วยแบ่งบทความของคุณให้ผู้อ่าน อ่านง่ายขึ้น ทำให้บทความเป็นมิตรกับผู้อ่านมากขึ้น google ชอบบทความที่มี bullets และตัวเลข
## ลำดับหน้าในไฟล์ sitemap สิ่งนี้อาจส่งผลต่อการจัดอันดับเช่นเดียวกัน
##. การมีลิงก์ออกมากเกินไป ส่งผลเสียต่อการจัดการอันดับของเว็บ
## ถ้ามีคำอื่น ๆ อีกหลายคำที่หน้านั้นเน้น ก็ส่งผลให้ google มองว่าเป็นหน้าคุณภาพ
## อายุของหน้านั้น แม้ว่า google จะชอบเนื้อหาที่สดใหม่ แต่หน้าเก่า ๆ ที่อัปเดตบ่อย ๆ ก็ให้ผลดีกว่าหน้าเว็บใหม่ ๆเช่นเดียวกัน
## หน้าตาเว็บที่เป็นมิตรกับผู้อ่านทำให้ google มองว่าเป็นเว็บคุณภาพส่งผลดีในการจัดอันดับ
## parked domain google ให้ความสำคัญกับ parked domain น้อยลง
## บทความที่มีประโยชน์บ่งบอกถึงการเป็นเว็บที่มีคุณภาพ
## Google นั้นลงโทษเว็บที่มีบทความซ้ำ ๆ หรือบทความน้อยแต่มี link ออกมากเกินไป เพราะ google ชอบบทความที่มีสาระและไม่ซ้ำใคร
## Google ชอบเว็บที่มีข้อมูลให้ติดต่อได้ และถ้าข้อมูลตรงกับ whois ก็อาจช่วยมากขึ้น
## trustrank หรือ domain trust จำนวน link ที่เว็บคุณได้จากเว็บอื่น google เรียกว่า seed sites
## สิ่งที่ช่วยให้ google จัดการกับบทความในเว็บคุณได้เป็นอย่างดีคือ โครงสร้างของเว็บไซต์
## การอัปเดตเว็บบ่อย ๆ โดยเฉพาะถ้าเป็นเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครส่งผลดีต่อการจัดอันดับ เพราะบ่งบอกว่าเว็บได้รับความเอาใจใส่
## เว็บที่มีจำนวนหน้าเยอะ ทำให้ google มองว่าเป็นเว็บคุณภาพ
## search engines จะรู้จักเว็บไซต์คุณดีขึ้นถ้าคุณมี ไฟล์ sitemap
## site uptime การที่เว็บ down นั้นส่งผลเสียต่อการจัดอันดับเว็บคุณ
##ที่อยู่ของเซิฟเวอร์ : ที่อยู่ของเซิฟเวอร์อาจจะมีผลทำให้เว็บของคุณมีอันดับต่างกันไปในแต่ละประเทศได้
## Google อาจจะจัดอันดับเว็บอีคอมเมิร์ซที่มี SSL certificates สูงกว่าเว็บอื่น ๆ
## สิ่งที่บ่งบอกว่าเว็บคุณเป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือในโลกออนไลน์ คือ เงื่อนไขการให้บริการและหน้าส่วนตัว
##เนื้อหาที่ซ้ำกันบนเว็บ: meta information ที่เหมือนกันทุกหน้าในเว็บอาจจะทำให้เว็บไซต์ของคุณอันดับต่ำลง หมายถึงเว็บไม่มีคุณภาพ
## เมนูแบบ Breadcrumb เป็นเมนูที่ช่วยให้ผู้เยี่ยมชม รวมไปถึง search engines รู้ว่าตอนนี้หน้าที่พวกเขาอยู่นั้นอยู่ตรงส่วนไหนของเว็บ
## การออกแบบให้รองรับอุปกรณ์มือถือ จะช่วยให้ติดอันดับที่ดีในการค้นหาโดยใช้อุปกรณ์มือถือ
## วีดีโอเว็บ youtube สามารถทำอันดับใน google ได้ดี เพราะเจ้าของเดียวกัน
## เว็บไซต์ที่ยากต่อการใช้งาน หรือดูหน้าเว็บ จะทำให้อันดับแย่ลงเนื่องจากผู้เยี่ยมชมใช้เวลาบนเว็บไซต์น้อยกว่าเว็บทั่วไป
##การใช้ google analytics และ google webmaster tools ส่งผลโดยตรงต่อการจัดอันดับเนื่องจากได้ให้ข้อมูลของเว็บคุณตามที่ google ต้องการ
##คำวิจารณ์จากผู้เยี่ยมชม/ชื่อเสียงของเว็บไซต์ คำวิจารณ์บนเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ จะส่งผลต่อการจัดอันดับ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถให้คะแนนเว็บเพื่อลดปัญหาการสร้าง link ที่เน้นเรื่อง seo มากกว่าเป็น link ตามธรรมชาติ
## ลิงก์จากเว็บที่มีอายุเก่าแก่ให้ผลดีมากกว่าลิงก์จากเว็บใหม่ ๆ
## หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการจัดอันดับของ google คือ จำนวนลิงก์ที่ลิงก์ไปที่หน้าหลักของเว็บ
## สิ่งที่เป็นผลดีกับเว็บคุณก็คือจำนวนของลิงก์ที่ได้จากเว็บที่มี IP class C แตกต่างกัน ยิ่งหลากหลายเท่าไหร่ยิ่งดี
## จำนวนลิงก์จากหน้าต่าง ๆ จำนวนที่ลิงก์มากก็ส่งผลต่อการจัดอันดับ
## Alt Tag สำหรับ ลิงก์รูปภาพ อย่าลืมใส่ให้กับรูปภาพในเว็บคุณ เพราะจะทำให้เว็บของคุณมีคุฯภาพมากขึ้น
## ลิงก์จากเว็บ .edu หรือ .gov ส่งผลดีกว่าลิงก์จากเว็บทั่วไปแน่ ๆ
## pagerank ของหน้าที่ทำลิงก์มาหาเว็บคุณ ยิ่งสูงยิ่งดีส่งผลดีต่อการจัดอันดับ
##ค่า authority ของเว็บที่ทำลิงก์มาหาเว็บคุณ เว็บที่สองหน้าหลัก pr8 การได้ลิงก์จากเว็บที่สองย่อมได้ผลดีกว่า
## ลิงก์จากเว็บคู่แข่ง ในหน้าผลการจัดอันดับในคำเดียวกัน ย่อมส่งผลดีกับเว็บคุณในคำนั้น ๆ
## ปัจจัยที่บ่งบอกได้ว่าเว็บไซต่ของคุณมีผู้ที่สนใจเยอะ คือ การแชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ยิ่งจำนวนมากยิ่งส่งผลกับหน้านั้น ๆ
## link จากเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ เว็บต้องห้ามต่าง ๆ จะส่งผลเสียกับเว็บไซต์คุณบ่งบอกถึงเว็บที่ไม่ดี ไม่มีคุณภาพ
## ลิงก์การเขียนจากบุคคลภายนอก มีค่าน้อยกว่าลิงก์ในบทความ
## การมีลิงก์ไปที่หน้าหลักบนหน้ารอง ๆ ของเว็บจะช่วยส่งผลต่อการจัดอันดับ
## Nofollow links หนึ่งในหัวข้อที่ถูกพูดถึงบ่อยหัวข้อหนึ่งเมื่อพูดถึง SEO ซึ่ง google ก็ไม่ให้ความสนใจกับ nofollow link ดังนั้นการได้ nofollow link ก็ดีกว่าไม่ได้เลย
## ความหลากหลายของลิงก์ การมีลิงก์ที่ไม่เป็นธรรมชาติจำนวนมากนั้น สามารถดูได้ง่าย ๆ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการแสปม แต่ในอีกนัยนึงการได้ลิงก์ที่หลากหลายก็เป็นสัญญาณว่าเป็นลิงก์ที่เป็นคุณภาพ
## ลิงก์จากคำที่มีความหมายคล้าย ๆ กัน จะลดค่าของลิงก์นั้น
##ลิงก์ในเนื้อหาบทความ ส่งผลดีมากกว่า ลิงก์ที่อยู่บนหน้าว่าง ๆ
##การมี redirect 301 มาที่หน้าที่มากเกินไป อาจส่งผลเสียกับเว็บคุณส่งผลเสียต่อการจัดอันดับอีกด้วย
##anchor text link เป็นสิ่งที่ช่วยให้ google รู้ว่า จะจัดการอันดับให้เว็บด้วยคำว่าอะไร
## การทำ anchor text link ให้กับลิงก์ภายในไปยังหน้าเว็บที่เกี่ยวกับคำนั้น ช่วยส่งผลต่อการจัดอันดับ
##ข้อความที่ปรากฎขึ้นเมื่อคุณลากเม้าส์ไปเหนือลิงก์นั้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการจัดอันดับ
##การได้ลิงก์พวกโดเมน ดอทต่าง ๆ ที่เป็นชื่อ