รับทำ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

จัดการ ลิงค์หัวข้อหลัก


จัดการ ลิงค์หัวข้อหลัก


ส่วนสำหรับแก้ไขจัดการ หัวข้อลิงค์ในเว็บไซต์ ทั้งในส่วน เมนูหัวข้อหลัก ใหม่ และ เมนูด้านบน รูปแบบใหม่
เข้าจัดการผ่าน ควบคุมระบบ > ควบคุมระบบ > ลิงค์หัวข้อหลัก
เพิ่มลิงค์หัวข้อ ส่วนเพิ่มลิงค์ มีส่วนประกอบคือ
-ชื่อลิงค์: ชื่อลิงค์สำหรับแสดงผล
-Url ลิงค์เชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่ให้ทำงาน หรือ กำหนดเป็น URL
-ลำดับ กำหนดลำดับ
-ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งลิงค์แสดงผล มีตัวเลือกคือ
-แสดงในกล่อง(Panel) แสดงเฉพาะ เมนูหัวข้อหลัก ใหม่
-แสดงในกล่อง(Panel)และด้านบนด้วย แสดงทั้งใน เมนูหัวข้อหลัก ใหม่ และ เมนูด้านบน รูปแบบใหม่ sub-header only แสดงเฉพาะ เมนูด้านบน รูปแบบใหม่
** ในกรณีกำหนดลิงค์แล้วไม่แสดง เมนูด้านบน รูปแบบใหม่ เนื่องจากธีมบางธีมกำหนดลิงค์ไว้ ต้องแจ้งทีมงานเพื่อขอแก้ไข หรือเรียกใช้งานจาก ควบคุมระบบ > รูปแบบสีสัน > เมนูด้านบน รูปแบบใหม่
ตัวเลือก เปิดหัวข้อลิงค์ในหน้าต่างใหม่ คำสั่งให้เปิดหัวข้อลิงค์ ในหน้าต่างใหม่
ลิงค์หัวข้อหลักขณะนี้ แสดงรายการลิงค์หัวข้อที่มีอยู่ ประกอบด้วยส่วนใช้งาน
-ชื่อลิงค์: แสดงรายการหัวข้อลิงค์
-ลำดับ แสดงลำดับลิงค์ มีลูกศร สามารถเลื่อนลำดับลิงค์ขึ้น-ลงได้
-ตัวเลือก ส่วนจัดการ ประกอบด้วย แก้ไข แก้ไขลิงค์ , ลบลิงค์
หัวข้อ ปรับปรุงการจัดเรียง จัดลำดับการเรียกหัวข้อใหม่ ตามลำดับที่ตั้งค่าไว้
ที่มา http://www.iwebpack.com/tutor.php?id=5