รับทำ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

Negative link velocity google SEO


negative link velocity

negative link velocity ตรงกันข้ามกับ positive link velocity ซึ่งก็คือการที่เว็บของคุณมีจำนวน backlink ที่ลดน้อยลงตามกาลเวลาที่ผ่านไป อีกในหนึ่งก็หมายความว่า เว็บไซต์ของคุณได้ถูกลดความนิยมลงไปซึ่งมีผลโดยตรงต่อการไต่อันดับนั่นเอง

 
Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top