รับทำ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

Wikipedia google SEO


การได้ลิงก์จากแหล่งอ้างอิงใน Wikipedia

การได้ลิงก์จากแหล่งอ้างอิงใน Wikipedia : แม้ว่าลิงก์เหล่านั้นจะเป็น nofollow แต่หลายคนก็คิดว่าการได้ลิงก์จาก Wikipedia จะช่วยเพิ่ม trust และ authority ให้กับเว็บคุณในการจัดอันดับของ search engines. เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออีกที่หนึ่ง

 
Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top