รับทำ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

การขายลิงก

การขายลิงก

การขายลิงก์นั้นจะลด pagerank ของคุณและส่งผลเสียกับการจัดอันดับเว็บไซต์ของคุณ
การขายหรือการเข้าร่วมลิงก์ เราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากลิงก์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างผิดปกติ หรือหลอกลวง รวมถึงลิงก์ของเว็บที่ไม่มีคุณภาพ จะส่งผลเสียต่อ pagerank และ การจัดอันดับเว็บไซต์ของคุณ เพราะลิงก์เหล่านั้น Google อาจมองว่าเป็นสแปม ยกตัวอย่างบทความบางส่วนของ Google ที่ได้เขียนบรรยายถึงสแปมประเภทต่างๆ ที่ Google ให้ความสำคัญในการตรวจสอบ
"ลิงก์ผิดปกติที่มาจากไซต์
Google ตรวจพบรูปแบบของลิงก์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างผิดปกติ ปลอมแปลง หลอกลวง หรือบิดเบือน ที่ออกมาจากไซต์นี้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการขายลิงก์ที่ส่งต่อเพจแรงก์ หรือการเข้าร่วมในลิงก์ที่หลอกลวง
ลิงก์ผิดปกติที่ไปยังไซต์
Google ตรวจพบรูปแบบของลิงก์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างผิดปกติ ปลอมแปลง หลอกลวง หรือบิดเบือน ออกมาจากไซต์นี้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการขายลิงก์ที่ส่งต่อเพจแรงก์ หรือการเข้าร่วมในลิงก์ที่หลอกลวง"

ที่มา https://www.google.com/intl/th_th/insidesearch/howsearchworks/fighting-spam.html