SEO TOP1

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


เขียนบทความ เนื้อหาที่มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มคะแนน


เขียนบทความ เนื้อหาที่มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มคะแนน


Google นั้นเป็น Search Engine ระบบค้นหา สิ่งที่ google มองเห็น จะไม่ได้เห็นเป็นภาพสวยงาม เหมือนหน้าตาเว็บไซต์ที่เราเห็น แต่ Google จะมองเห็นเป็นเพียงตัวหนังสือ ซึ่ง google มองตัวหนังสือพวกนี้เป็นคำ ๆ หรือ Keyword นั้นเอง
ดังนั้นการเขียนบทความที่ดี คือเขียนให้ Google สามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ ไม่ต้องมีลูกเล่นอะไรมากมาย ขอเพียงแค่มีตัวหนังสือ ที่ Google สามารถเข้าใจได้ว่า หน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บเพจ ที่ Google เข้ามาดู กำลังเขียนถึงเรื่องใด
มันสำคัญตรงที่ เขียนให้ Google เข้าใจได้ง่าย ๆ คือ ไม่ต้องมีความซับซ้อนของ Tag ต่าง ๆ ใน HTML ใช้ Basic Tag เช่น <font> , <H> , <div> แค่นี้ก็พอ ในกรณที่เป็นรูปภาพ ก็ควรมี parameter ALT หรือ คำจำกัดความของภาพนั้น ๆ เพื่อให้ Google เข้าใจได้ง่าย ๆ ว่าคือภาพอะไร
กรณีที่เลือกใช้งานพวกระบบอัตโนมัติ ที่ใช้ในการทำ blog หรือเว็บไซต์ พวกระบบ Content Management System หรือ CMS เช่น wordpress , joomla หรือโปรแกรม webboard เช่น SMF , PHPBB พวกนี้ ต้องระมัดระวัง เพราะ code จะค่อนข้างมีความซับซอน และ บางครั้ง Google ก็มองว่าเป็นเนื้อหาซ้ำ ๆ หรือจงใจเขียนบทความเพื่อสร้าง Inbound มากเกินไป ก็เป็นได้
หลักการทำ SEO ที่ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งคือ ทำให้ทุกอย่างง่าย ๆ ที่สุด Code ง่าย ๆ ไฟล์ง่าย ๆ เป็น HTML ธรรมดา ไม่จำเป็นต้องมี script อลังการ เพราะ Google มองไม่เห็น ยิ่งเราทำให้ Google เข้าใจ เว็บไซต์ เว็บเพจ ของเราได้เร็ว เข้าใจได้ง่าย มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลต่อคะแนนในการจัดลำดับการค้นหามากเท่านั้น
ต้องพยายามที่จะไม่ทำให้ Google สงสัยว่าเรากำลังสร้าง Inbound Link จากระบบ SEO A-CLASS HOSTING ซึ่งเป็น network ส่วนตัวของเราเอง ดึงนั้นความถี่ในการ update เนื้อหา ก็ไม่จำเป็นต้องเยอะมาก ครั้งแรกในการสร้างอาจจะมีบทความมากหน่อยสัก 5 - 10 บทความ จากนั้นสัปดาห์หนึ่งก็เพิ่มสัก 1 บทความก็เพียงพอแล้ว
ในแต่ละบทความในเว็บไซต์เดียวกัน ควรสร้าง Link เชื่อมโยงไปยังบทความถัดไป เพื่อให้ Google สามารถวิ่งไปตรวจสอบได้ง่ายและต่อเนื่อง แต่ไม่ควรมี Link มากมายในเว็บเพจนั้น ๆ โดยเฉพาะ Link ไปเว็บไซต์ภายนอก หากเป็นเว็บไซต์หลักของเราเอง ที่ต้องการทำ SEO ให้เว็บไซต์หลักนั้น ก็ควรมี Link จากเว็บไซต์ที่มีบทความ Link Inbound เข้ามาแค่ 1 Link ก็พอ เพราะ google จะมองความสำคัญของ Link นั้นมากที่สุด
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบโครงสร้าง Link ที่เราออกแบบ ว่าจะเชื่อมโยงกันอย่างไร เราเรียกลักษณะการเชื่อมโยง Link ไปยังเว็บไซต์หลักของเราแบบนี้ว่า การทำ Link Wheel
ที่มา http://naxza.com/high-quality-content.php


Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top