SEO TOP1

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


การเรียงลำดับคำในประโยค


การเรียงลำดับคำในประโยค


การเรียงลำดับคำมีความสำคัญมาก เพราะถ้าเรียงลำดับต่างกันความสัมพันธ์ของคำในประโยคอาจผิดกันไป ทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปได้ เช่น
- ประโยค หมากัดงู
- หมา เป็นผู้ทำ ส่วนงู เป็นผู้ถูกกระทำ
- ประโยค งูกัดหมา
-งู เป็นผู้ทำ ส่วนหมา เป็นผู้ถูกกระทำ
อย่างไรก็ดี คำอาจเปลี่ยนลำดับคำไปได้หลากหลาย โดยที่ความหมายยังคงเป็นเช่นเดิม
ตัวอย่าง
1.เขาน่าจะได้พบกับคุณเจตนาที่บ้านคุณพ่อคุณอย่างเช้าพรุ่งนี้
2.คุณเจตนาน่าจะได้พบกับเขาที่บ้านคุณพ่อคุณอย่างเช้าพรุ่งนี้
3.พรุ่งนี้อย่างช้าคุณเจตนาน่าจะได้พบกับเขาที่บ้านคุณพ่อคุณ
4.อย่างช้า เขาน่าจะได้พบกับคุณเจตนาที่บ้านคุณพ่อคุณพรุ่งนี้
5.ที่บ้านคุณพ่อคุณ พรุ่งนี้อย่างช้า เขาน่าจะได้พบคุณเจตนา
จะเห็นได้ว่า ทุกประโยคสื่อความหมายอย่างเดียวกัน ไม่ว่าประโยคใดก็บอกให้ทราบ
-ผู้พบกัน คือ เขากับคุณเจตนา
-สถานที่ที่พบ คือ บ้านคุณพ่อคุณ
-เวลาที่พบ คือ พรุ่งนี้เป็นอย่างช้า สิ่งต่างกันออกไปบ้างในประโยคเหล่านี้ คือ การเน้นผู้รับสารจะได้รู้สึกคำที่อยู่ต้นหรือท้ายประโยค เป็นคำที่ผู้ส่งสารให้ความสำคัญมากกว่าคำที่อยู่ตรงกลางๆ ประโยค
ที่มา http://www.oocities.org/thaient2002/page5.html


Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top