SEO TOP1

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


HTL-XMHTML-CSS


HTL-XMHTML-CSS


การสร้างเว็บ แบบมาตรฐาน Web Standard
สร้างลิ้งค์ไปหน้าเว็บอื่น
ถ้าเว็บคุณมีมากกว่าหนึ่งหน้าล่ะก็ เป็นไปได้เลยล่ะ ว่าคุณต้องสร้างลิ้งค์สำหรับเชื่อมโยงหน้าเว็บเหล่านั้นหากันอย่างแน่นอน โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันของตัวเว็บเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจในเนื้อหาสาระของเว็บเราอีกด้วย
<p> หากคุณกำลังมองหา host สำหรับเว็บของคุณ
<a href=”detail.htm”>mindwebhost.com</a> เป็นตัวเลือกสำหรับคุณแล้ว</p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 6.1 โค้ดที่มีการลิ้งค์ไปยังหน้าที่ชื่อ detail.htm โดยจะมีหลายทางระบุเอาไว้ใน href attribute ซึ่งนั่นจะเป็นชื่อไฟล์นั่นเอง โดยที่ไฟล์ detail.htm ก็จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มเดียวกันกับหน้าเว็บที่เรากำลังเปิดอยู่นี้
การสร้างลิ้งค์ เพื่อลิ้งค์ไปยังหน้าเว็บอื่น
1.พิมพ์ <a href=”page.html”> โดยที่ page.html คือปลายทางที่เราต้องการให้ไป
2.พิมพ์ ป้ายกำกับ ซึ่งเป็นตัวที่ใช้สื่อสารกับผู้เยี่ยมชมว่าเรากำลังจะลิ้งค์ไปที่ไหนอย่างไร
3. พิมพ์ </a> เพื่อทำให้ คำสั่งลิ้งค์นั้นสมบูรณ์
ลิ้งค์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บ
สิ่งเพิ่มเติมที่ 6.2 ลิ้งค์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บ รอให้เราคลิกเพื่อนำเราไปยังหน้า detail.html (ตามโค้ดที่ระบุในสิ่งเพิ่มเติมที่ 6.1) และควรมีหน้า detail.html อยู่แล้วด้วย จะได้เปิดได้
เพิ่มเติม
- กฏโดยทั่วไปก็คือเราควรใช้ relative URL สำหรับลิ้งค์ที่อยู่ภายในเว็บเดียวกันเอง และเราควรใช้ absolute URLs สำหรับลิ้งค์ที่มีการลิ้งค์ไปยังเว็บอื่นๆที่ไม่ใช่เว็บเดียวกันเอง
- สำหรับลิ้งค์ที่มีการลิ้งค์ออกไปที่อื่นนั้น เราจะเขียนได้ประมาณว่า <a href=”http://www.mindwebhost.com/”>label text</a> เป็นต้น
- สำหรับการระบุปลายทางเพียงแค่ชื่อแฟ้มเท่านั้นก็สามารถทำได้ โดยปลายทางจะทำการค้นหาหน้าที่เป็น default ขึ้นมาแสดงให้เราเอง เช่น index.html index.php หรืออื่นๆเป็นต้น
- ควรเขียนปลายทางให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของ case sensivity
- href นั้นย่อมาจาก hypertext reference
- เมื่อคุณได้สร้างลิ้งค์ที่มีการเข้าไปในเว็บเราเอง เราก็ควรจะสร้างลิ้งค์ที่จะกลับมายังที่หน้า home เอาไว้เสมอๆ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้คนที่เข้าเว็บของเรานั้น เข้ามาแล้วหลง หาทางออกไม่เจอ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้หากเราไม่วางแผนเอาไว้ให้ดีๆ
- อย่าสร้างป้ายกำลับ หรือตัวบ่งบอกลิ้งค์ที่ยาวเกินไป ถ้าลิ้งค์นั้นเป็นประโยค เราก็เอามาเพียงแค่ keyword ที่สำคัญเท่านั้นที่ทำลิ้งค์เอาไว้ให้ ซึ่งนั่นจะมีประโยชน์และเจาะจงมากกว่าการคลุมทั้งประโยค
- อย่าใช้คำว่า คลิกที่นี่ เป็นป้ายกำกับ เราควรใช้คีย์เวิร์ดที่สื่อความหมายถึงหน้าที่เรากำลังจะคลิกไปมากกว่า
- คุณสามารถใช้ style sheet เพื่อเข้ามาควบคุมรูปแบบการแสดงผลของลิ้งค์ได้(ซึ่งอาจจะเป็นรูปหรือข้อความ)
- การสร้างลิ้งค์ในหน้าเดียวกันเองนั้น เราจะใช้ anchors
- การสร้างลิ้งค์ให้ไปแสดงในปรากฏในหน้าเว็บ หรือ frame ใดๆ เราจะใช้ target
- คุณสามารถสร้าง keyboard shortcut สำหรับลิ้งค์ได้
- โดยปรกติของลิ้งค์นั้นเราจะใช้เป็น inline tag ไม่ควรนำเอา block-level element ใดๆมาใส่เป็นลิ้งค์
ที่มา http://html-xhtml-css-learn.meewebfree.com/ch6-link-on-web/create-link-to-other-web-page/Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top