SEO TOP1

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

URL SEO Friendly


ทำความรู้จักกับ URL SEO Friendly คืออะไรURL SEO Friendly คือ การปรับปรุง URL ของเว็บไซต์สนับสนุนการทำ SEO นั่นเอง ช่วยทำให้ติดอันดับได้เร็วขึ้น ปรับปรุงโครงสร้าง URL ให้ดีกับ SEO ปรับปรุงโครงสร้าง URL ให้ดีกับ SEO การปรับโครงสร้าง URL ให้เข้าใจง่ายจะสื่อข้อมูลเนื้อหาได้ดี ต้องมีคำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ ควรสร้างหมวดหมู่และชื่อไฟล์ที่สื่อถึงบทความในเว็บไซต์ของเราไม่เพียงแต่ช่วยให้เว็บเป็นระเบียบ แต่ยังช่วยให้เครื่องมือค้นหาทำการรวบรวมข้อมูลในเว็บของเราได้ดียิ่งขึ้น เพราะจะส่งเสริมให้สามารถจดจำ URL ได้ง่าย ควรเลือกใช้ คำชี้แจงใน URL ให้มีโครงสร้างที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บ มุ่งมั่น หลบหลีก URL ที่มีความละเอียด มีความยาวเกินไป หรือการใช้คำแปลกๆ และมีส่วนของ พารามิเตอร์ (ข้อมูลที่ใส่ใน URL เพื่อระบุลักษณะการทำงานของไซต์) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เกิดความไม่แน่ใจ หากเราเลือกใช้ URL ที่มีคำที่สัมพันธ์ แทนที่จะเป็น รหัสพารามิเตอร์ จะดีต่อผู้ใช้และเครื่องมือค้นหา และ การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ใน URL อย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะคิดว่า URL จะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก และจะช่วยให้พวกเขาจดจำได้ง่ายกว่า
ควรเลือกใช้ URL แบบเดียวกันในเนื้อหาแต่ละหน้า เพื่อไม่ให้ผู้ใช้สับสนซึ่งจะทำให้ความน่าเชื่อถือของ URL แต่ละอันแตกต่างกัน
เช่น “cmseogroup.com/page.htm” และ “sub.cmseogroup.com/page.htm”
URL แสดงในผลการค้นหา ในการค้นหาของ Google จะแสดง URL ไว้ใต้ชื่อและคำอธิบาย โดยมีคำที่อยู่ ใน URL ตรงกับคำหลักค้นหาเป็นตัวหนา เช่นเดียวกับชื่อและคำบรรยาย และถึง Google จะทำการรวมข้อมูลโครงสร้างของ URL ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะละเอียดแค่ไหนก็ตาม แต่การที่เรา ใช้ URL ที่เรียบง่ายก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และเครื่องมือค้นหา สามารถทำได้โดยการเขียน ไดนามิก URL ใหม่เป็นสเตติก URL แม้ว่าการทำเช่นนี้จะไม่เป็นปัญหาต่อ Google แต่ขอแนะนำว่าการดำเนินการนี้เป็นแนวทางการระดับสูง และหากกระทำอย่างไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดปัญหาในการรวมข้อมูลกับตัวเว็บไซต์ได้
ที่มา http://www.cmseogroup.com/Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top